Pohjola-Nordens Ungdomsförbund samlar in exempel på gränshinder

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund samlar in exempel på gränshinder

Har du upplevt utmaningar eller hinder med t.ex. Myndigheter eller utbildning då du bott, rest eller vistats i ett annat Nordiskt land? Svara på Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds enkät och hjälp att lösa dessa gränshinder!


Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, samlar in konkreta exempel på gränshinder som personer runtom i Norden upplevt. PNU för fallen vidare till politikerna för att uppmärksamma och för att kräva ändring. Ifjol lyfte kampanjen upp gränshinder i form av myndigheternas bristande kunskap, långa behandlingstider med bristande information samt brist i tolkningstjänster och erkännande av yrkeskvalifikationer.


Du kan besvara enkäten genom länken ända till 15.9. Det tar ungefär 10-15 minuter att besvara frågorna. Vi uppskattar högt alla svar!
Länken: https://www.lyyti.fi/questions/aa005f0a7c