Konsulaatista kajahtaa: Verotus ja eläke

Konsulaatista kajahtaa: Verotus ja eläke

Verotus

Suomessa suomalaiselle työnantajalle työskenneltäessä verot maksetaan lähtökohtaisesti Suomeen. Opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden kohdalla voi olla joitakin poikkeuksia. Verotukseen vaikuttaa se, kuinka kauan oleskelu Suomessa kestää. Tietoa ulkomailta Suomeen töihin tulevien verotuksesta antaa Verohallinto.

Ulkomaille töihin lähtevien suomalaisten tulee tehdä Suomeen veroilmoitus, vaikka tuloja ei verotettaisikaan Suomessa. Ulkomailta saadun palkan verotettavuuteen Suomessa vaikuttavat ulkomailla oleskelun kesto, kohdemaa, työ ja työnantaja. Lisätietoa antaa Verohallinto. Palkkatulojen lisäksi Suomen veroilmoituksessa tulee mainita kaikki muut tulot – myös ulkomailta saatavat – ja omaisuus. Ulkomailta saatavien muiden tulojen (esimerkiksi vuokra- ja pääomatulojen) ilmoittamisesta ja niiden verotuksesta tietoa saa Verohallinnosta.

Norjalaisen työnantajan palveluksessa tehtävästä työstä maksetaan veroa Norjaan. Skatteetatenin sivuilla on tietoa ulkomaalaisille, jotka aikovat työskennellä Norjassa.

Kaikki tulot ja omaisuus tulee ilmoittaa Norjaan veroilmoituksessa, vaikka näistä ei maksettaisi veroa Norjassa. Tietoa Norjan ulkopuolelta tulevien tulojen ja omaisuuden ilmoittamisesta antaa Skatteetaten.

 

Eläke

Suomesta voi olla mahdollista saada eläkettä, vaikka ei enää kuuluisi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Suomesta ulkomaille maksettavasta eläkkeestä tietoa saa Kelasta. Kelan kansainvälisten asioiden keskus palvelee kansainvälisissä tilanteissa olevia henkilöitä. Suomesta saatavasta eläkkeestä maksetaan yleensä verot Suomeen, vaikka eläkkeensaaja asuisi ulkomailla. Verohallinto antaa tietoa Suomesta ulkomaille maksettavan eläkkeen verotuksesta.

Suomessa asuvan voi olla mahdollista saada eläkettä ulkomailta sellaisesta maasta, jossa hän on työskennellyt. Myös pelkkä asuminen maassa voi oikeuttaa eläkkeen saamiseen kyseisestä valtiosta. Ennen hakemista kannattaa huomioida, että eläkeikä ei ole kaikkialla sama kuin Suomessa. Kelasta ja Eläketurvakeskuksesta saa tietoa ulkomaisten eläkkeiden hakemisesta. Eläketurvakeskuksen blogissa opastetaan, miten eläkettä haetaan ulkomailta. Eläketurvakeskus on myös koonnut verkkosivuilleen usein kysyttyjä kysymyksiä eläkkeen hakemisesta ulkomailta. Ulkomailta saatava eläke tulee ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa, vaikkei Suomi verottaisi siitä. Lisätietoja antaa Verohallinto.

Norjassa eläkkeisiin liittyviin kysymyksiin vastaa NAV. NAV:n sivuilla on tietoa eläkkeen hakemisesta Norjasta, kun hakija asuu Norjan ulkopuolella, ja yhteystiedot neuvontaan kansainvälisissä tapauksissa.

Euroopan komissio on julkaissut infolehtisen, joka tarjoaa yleistason opastusta vanhuuseläkkeen hakemiseen eläkeläisille, jotka ovat työskennelleet useammassa kuin yhdessä EU-valtiossa (lisäksi Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi).

 

teksti: Henna Paananen, Suomen suurlähetystö Oslo