Konsulaatista kajahtaa: Ampuma-aseet

Konsulaatista kajahtaa: Ampuma-aseet

Norjaan pistoolin tai revolverin kanssa matkustavan tulee olla vähintään 21-vuotias. Sen sijaan haulikon tai kiväärin kanssa ikäraja on alempi, 18 vuotta. Ampumakilpailuun osallistuvia ikärajat eivät koske, mutta matkustajalla tulee olla kirjallinen kutsu kilpailun järjestäjältä. Aseen kanssa matkustavalla tulee aina olla lupa kotimaastaan. Lisätietoa aseen kanssa Norjaan matkustamisesta saa Norjan poliisilta. Norjan tulli antaa tietoa aseiden ja niiden osien tullaamisesta.

Poliisihallituksen ampuma-asevalvonta vastaa aseiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen liittyviin kysymyksiin Suomessa sekä hoitaa aselupa-asiat. Poliisin sivuilta saa tietoa muun muassa aseluvista ja aseiden siirtämisestä maiden välillä. Aseiden ja niiden osien tullaustarpeesta tietoa saa Suomen tullista.

 

Euroopan ampuma-asepassi

Euroopan ampuma-asepassi helpottaa EU- ja ETA-maiden välillä matkustamista. Passia haetaan kotimaasta. Tietoa Euroopan ampuma-asepassista ja sen hakemisesta Suomessa antaa Suomen poliisi. Norjassa hakemisesta tietoa antaa Norjan poliisi.

 

Kuolinpesien aseet

Norjassa perityn aseen voi ottaa haltuun, tehdä ampumakelvottomaksi, tuhota tai myydä. Aseen ottaminen haltuun edellyttää aselupaa: aselupa ei siirry perilliselle. Aseen voi myydä vain henkilölle, jolla on aselupa kyseiseen aseeseen, tai valtuutetulle aseiden jälleenmyyjälle. Lisätietoa aseen perimisestä ja sen edellyttämistä toimista saa Norjan poliisin sivuilta.

Suomen ampuma-aselain mukaan kuolinpesän omaisuuden haltijan tulee ottaa kuolinpesään kuuluvat aseet, niiden osat ja vaaralliset ammukset haltuunsa. Niihin tulee hankkia aselupa tai vaihtoehtoisesti ne voi tehdä pysyvästi ampumakelvottomiksi. Ne voi myös luovuttaa poliisille tai hankintaluvan omistavalle henkilölle. Lisätietoa antaa Suomen poliisi.

 

teksti: Henna Paananen, Suomen suurlähetystö Oslo