Euroviisujen vaikutus yhdenvertaisuuteen ja sukupuolikuvaan – keskustelua webinaarissa 11.11.2020

Euroviisujen vaikutus yhdenvertaisuuteen ja sukupuolikuvaan – keskustelua webinaarissa 11.11.2020

Kun Duncan Laurence voitti euroviisut vuonna 2019 ja Alankomaista tuli vuoden 2020 euroviisujen isäntämaa, Haagin suurlähetystössä alettiin miettiä, miten Suomen maakuva yhdistettäisiin parhaiten tähän megatapahtumaan. Ajatusriihessä puitiin eri mahdollisuuksia ja päädyttiin järjestämään jo reilusti ennen euroviisuja seminaari, jossa pohdittaisiin euroviisujen vaikutusta yhdenvertaisuuteen ja sukupuolikuvaan.

Suomi aloitti vuonna 2018 HÄN-kampanjan, joka perustuu suomen kielen sukupuolineutraalille persoonapronominille hän. Pronomini on kampanjassa symbolina suomalaiselle yhdenvertaisuudelle. HÄN-kampanja jatkui, joten se päätettiin ottaa osaksi tasa-arvoteemaista tapahtumaa. Koska Alankomaissa ei ollut vielä jaettu HÄN –tunnustusta (HÄN Honours), myös tunnustuksen jako haluttiin yhdistää seminaariin.

Tarkoituksena oli järjestää seminaari Haagissa maaliskuussa, maailman onnellisuuspäivänä ja kutsua mukaan panelisteja sekä Suomesta että Alankomaista. Järjestelyissä oli edetty jo pitkälle, kun koronakriisi iski ja maailma pysähtyi. Seminaarin ajankohta siirrettiin syksyyn.  Koska pandemia ei hellittänyt, päädyttiin tekemään seminaarista webinaari. 

Suurlähetystö järjesti ”Eurovision Song Contest’s influence to Equal Rights and Gender Image? Finnish and Dutch experiences” –nimisen webinaarin 11.11.2020, jolloin oltiin vanhan ja uuden euroviisuajankohdan puolivälissä. Ohjelmaan kuului paneelikeskustelu, HÄN –tunnustuksen luovutus ja musiikkitervehdys Suomesta.

Suurlähettiläs Päivi Kaukoranta avasi webinaarin kertomalla lyhyesti webinaarin tarkoituksesta ja Suomen näkökannoista.  Hän otti esille mm. Suomelle tärkeitä tasa-arvoteemoja, uusimman Gender Equality Indexin tulokset ja Suomen ehdokkuuden ihmisoikeusneuvostoon. 

Suurlähettiläs Päivi Kaukoranta ja moderaattori Andrew van Esch

Suurlähettiläs Päivi Kaukoranta ja moderaattori Andrew van Esch

Moderaattorina toiminut Global Talent Pool Foundationin ja The Hague International Networkin johtaja Andrew van Esch esitteli panelistit ja veti heti alussa yleisön mukaan esittämällä muutaman euroviisujen mukanaan tuomaan yhdenvertaisuus- ja aktivismikeskusteluun liittyvän mielipidekysymyksen. Samat kysymykset esitettiin paneelikeskustelun jälkeen ja huomattiin, ettei vastauksiin ollut juuri tullut eroavaisuuksia. Omista kannoista pidettiin kiinni vilkkaasta keskustelusta huolimatta.

Panelistit Jan Wickman, Linda Duits ja Simon Timmerman kertoivat omista teemoistaan. Helsingin yliopistonlehtori Jan Wickman, euroviisufani, esitteli kuvin ja sanoin sukupuolirajan ylityksiä euroviisulavalla: Näkymättömyydestä avant-gardeen.

Linda Duits, joka on populaarikulttuuriin erikoistunut mediatutkija, otti esille ”homonationalismin”. Hänen mukaansa Alankomaat haluaa yleensä esiintyä kaikkialla avoimena, suvaitsevaisena maana, jossa naisten ja LHBTI-oikeudet ovat osa kansallista identiteettiä. Hän totesi näiden oikeuksien noudattamista käytettävän välineenä, jolla maahanmuuttajat suljetaan pois tästä identiteetistä. Euroviisuja pidetään Alankomaissa osana homojen kulttuuria, jota korostetaan mm. kommentaattoreiden valinnalla ja juhlien näyttämisellä homopaikoissa.

Simon Timmerman, COC Songfestivalin toiminnanohjaaja ja Dutch Pink Saturday Foundationin johtokunnan jäsen, esitteli itsensä sateenkaariaktivistina ja vankkana euroviisufanina. Hänen mukaansa euroviisut Alankomaissa ovat pääasiassa LHBTI-tapahtuma. Hän toivoisi euroviisujen vetävän yhä laajempaa ja monimuotoisempaa yleisöä.

Moderaattori Andrew van Esch ja panelistit Simon Timmerman, Jan Wickman ja Linda Duits

Moderaattori Andrew van Esch ja panelistit Simon Timmerman, Jan Wickman ja Linda Duits

Panelistit vastasivat innokkaasti moderaattorin omiin ja yleisön esittämiin kysymyksiin. Yhtenä kysymyksenä oli, miksi euroviisuilla on niin paljon faneja LHBTI-yhteisössä. Panelistien mukaan kyseessä on spektaakkeli, joka heidän mielestään vetää varsinkin seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Puhuttiin ”homojen unelmasta” ja tapahtumasta, joka on LHBTI-yhteisölle sama kuin MM-kisat, jolloin pukeutumisella saa loistaa. Kysymykseen euroviisujen käyttämisestä tasa-arvo-oikeuksien ja sukupuolikuvan instrumenttina todettiin, että Rotterdamissa tulisi käyttää enemmän aktivismia, ottaa jopa riskejä viestin perille menemiseen. Esille otettiin myös kielikysymys euroviisuissa. Jan Wickman totesi, että Suomi ja Viro olivat varmaan ainoat maat, joissa kaikkien maiden esitykset tekstitetään maan omalla kielellä, niin että jokainen tietää, mistä niissä lauletaan. Monissa maissa omalla kielellä laulettujen kappaleiden viesti ei useinkaan aukea muun kielisille kuulijoille.

COC:n puheenjohtaja Astrid Oosenbrug ja HÄN Honours

COC:n puheenjohtaja Astrid Oosenbrug ja HÄN Honours

Paneelin jälkeen ohjelmassa siirryttiin eteenpäin HÄN-kampanjaan videon avulla, jonka jälkeen suurlähettiläs luovutti virtuaalisesti HÄN-tunnustuksen maailman vanhimmalle LHBTI-järjestölle, COC:lle, joka on puolustanut seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vuodesta 1946 lähtien. Tunnustuksen otti vastaan COC:n puheenjohtaja Astrid Oosenbrug. Suurlähettiläs perusteli tunnustuksen luovuttamista COC:lle mm. sillä, että COC pyrkii seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin dekriminalisoimiseen ja työskentelee LHBTI-ihmisten yhtäläisten oikeuksien, emansipaation ja sosiaalisen hyväksynnän puolesta Alankomaissa ja kaikkialla maailmassa.  Kiitospuheessaan Oosenbrug kertoi COC:n työskentelevän moninaisen ihmisryhmän kanssa tehdäkseen maailmasta paremman, varmistaakseen, että nuoret kasvaisivat maailmassa, jossa he voivat olla oma itsensä, ilman ennakkoluuloja, yhdenvertaisin mahdollisuuksin. Hän totesi HÄN-tunnustuksen koskettavan itseään.

Tapahtuman lopuksi yleisö sai videotervehdyksen ja COC myös onnittelut Suomen omalta euroviisutähdeltä, Saara Aallolta, joka kertoi oman euroviisutarinansa ja esitti euroviisukappaleensa ”Monsters”.

Saara Aalto

Saara Aalto

Webinaaria seurasi yli 30 henkilöä mm. paikallisista alankomaalais- ja suomalaisjärjestöistä, yliopistoista ja suurlähetystöistä. Webinaarin nauhoitus oli nähtävillä viikon ajan suurlähetystön Facebook-sivun kautta.


HÄN: https://finland.fi/han/
COC: https://www.coc.nl/