Ambulerande ambassadören för Västafrika

Verksamhetsområde

Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal

E-post

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Postadress

Ambulerande ambassadören för Västafrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3b
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Seija Toro
Ambulerande ambassadören för Västafrika
  • +358 295 351 753