Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen. Tasavallan presidentti vahvisti myös sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevan lain ja hyväksymisen johdosta tehtävät muutokset eräisiin kansallisiin lakeihin.

Sopimuksella luodaan ajantasaiset puitteet puolustusyhteistyölle Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on Suomelle keskeinen strateginen liittolainen, ja tiiviin ja saumattoman yhteistyön merkitys Yhdysvaltojen kanssa korostuu entisestään turvallisuusympäristön muutoksen myötä. Sopimus sääntelee mahdollisuutta Yhdysvaltojen sotilaalliseen läsnäoloon Suomessa kaikissa turvallisuustilanteissa, minkä lisäksi se edistää yhteistyötä myös alueellisesti. Sopimus parantaa edellytyksiä Yhdysvaltojen Suomelle antamalle tuelle vahvistaen Suomen turvallisuutta myös Nato-jäsenyyden oloissa.

Sopimus tulee voimaan 1.9.2024. Sopimuksen soveltaminen tulee edellyttämään myös sopimusta täydentäviä   täytäntöönpanosopimuksia ja –järjestelyjä, joita on alustavasti arvioitu tarpeelliseksi laatia esimerkiksi turvallisuudesta, infrastruktuurista ja rakentamisesta, maahantulosta ja maasta poistumisesta, tulleista ja maahantuonnista sekä verotuksesta.

Lisätietoja

  • Ulkoministeriö
  • Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö, puh. +358 295 351 159
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]