Suomi tukee ammatillista koulutusta, ilmanlaadun seurantaa ja infrastruktuurin jälleenrakennusta Ukrainassa

Suomi on päättänyt tukea kehitysyhteistyövaroin kolmea uutta hanketta Ukrainassa. Ammatillista koulutusta ja ilmanlaadun seurantaa kehitetään virastojen välisillä institutionaalisen yhteistyön (IKI) hankkeilla, ja infrastruktuurin jälleenrakennusta tuetaan Euroopan investointipankin kautta.

”Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on Ukrainalle tärkeää maan kärsiessä osaavan työvoiman puutteesta. Suomalaisten ja ukrainalaisten virastojen välisen institutionaalisen yhteistyön avulla vahvistamme Ukrainaa tavalla, josta on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Suomen opetushallituksen ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön ammatillisen sektorin koulutushanke kehittää opetuksen ja tutkintojen laatua Ukrainassa. Hanke poistaa koulunkäynnin esteitä, jotta ammatillinen koulutus on mahdollista kaikille halukkaille ja jotta myös haavoittuvat ryhmät pystyvät osallistumaan täysipainoisesti opetukseen. Ukrainan tavoitteena on rakentaa joustava ja vahva ammatillisen koulutuksen järjestelmä, joka tukee maan toipumista. Hankkeelle on myönnetty yhteensä 2,2 miljoonaa euroa vuosille 2024-26.

Suomi on aiemmin tukenut Ukrainan opetussektoria eri hankkeiden, rahastojen ja opetussektorin koordinaation kautta yhteensä noin 30 miljoonalla eurolla vuosina 2018-2023.

Ilmanlaadun seurannan yhteistyö

Suomi myöntää kahden miljoonan euron rahoituksen ilmatieteen laitoksen ja Ukrainan ympäristö- ja luonnonvaraministeriön hankkeelle ilmanlaadun mittauskapasiteetin parantamiseen, sektorin lainsäädännön EU-mukaisuuden edistämiseen ja sodan ilmanlaadulle aiheuttamien vaikutusten mittaamiseen vuosille 2024-2028. Ilmansaasteet ovat suurin ympäristöstä aiheutuva terveysriski ja ne vahingoittavat myös taloutta ja maatalouden tuottavuutta. Hanke parantaa Ukrainan viranomaisten kykyä seurata ja ennustaa ilmanlaatua ja levittää tietoa ilmanlaadun vaikutuksista terveydelle. Hankkeessa tehdään myös alueellista yhteistyötä naapurimaiden kanssa.

Euroopan Investointipankin EU4U-rahasto

Suomi tukee Ukrainan jälleenrakennusta viidellä miljoonalla eurolla Euroopan Investointipankin EU for Ukraine (EU4U) –rahaston kautta. Tuki kattaa vuodet 2024-2025. Rahaston tavoitteena on edistää maan taloudellista ja yhteiskunnallista kantokykyä ja tukea kestävän infrastruktuurin rakentamista, mikä samalla elvyttää taloutta. Rahasto myöntää projektirahoitusta yksityisen ja julkisen sektorin projekteihin. Se rahoittaa kuntatason infrastruktuurin rakentamista, kuten kouluja, sairaaloita, kuljetusverkkoja, jätevedenkäsittelylaitoksia, sekä digitaaliseen ja kyberturvallisuuteen liittyvän kapasiteetin rakennusta. Hankkeiden avunsaajina ovat Ukrainan yksityinen sektori sekä hakkeiden vaikutuspiirissä olevat ukrainalaiset ihmiset.

Suomi on tukenut jälleenrakennusta myös mm. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallinnoiman E5P-rahaston ja Pohjoismaisen ympäristörahoituslaitoksen Nefcon Green Recovery –ohjelman kautta.

Lisätietoja

  • Sirpa Oksanen, yksikönpäällikkö, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö, puh. +358 295 350 472
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]