Suomi osallistuu YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istuntoon New Yorkissa

Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 67. istunto järjestetään New Yorkissa 6.–17. maaliskuuta 2023. Suomesta istuntoon osallistuu laaja valtuuskunta pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin johdolla.

Suomen valtuuskunnassa on mukana muun muassa ulkoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, tasa-arvoasiainneuvottelukunnan, eduskunnan, yliopiston sekä kansalaisjärjestöjen ja nuorison edustajia.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen naisten asemaa käsittelevä toimikunta seuraa ja tukee Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanoa eri aihealueilla. CSW on YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen.

Istunnon pääteemana on sukupuolten tasa-arvon edistäminen innovaatioiden, teknologisen kehityksen ja koulutuksen avulla. Suomella on pääteemaan paljon annettavaa muun muassa kansainvälisen Generation Equality -kampanjan piirissä tehdyn työn kautta. Suomella on johtorooli kampanjan toimintaryhmässä, joka keskittyy tasa-arvoa tukevaan teknologiaan ja innovaatioihin. 

Naisten asemaa käsittelevä toimikunta on Suomelle tärkeä kansainvälinen foorumi edistää ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ja naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä -oikeudet. Suomi edistää neuvotteluissa ja sivutapahtumissa sekä muussa vaikuttamistyössään kokonaisvaltaista lähestymistapaa naisten ja tyttöjen osallistumiseen. 

Suomi osallistuu aktiivisesti paitsi loppupäätelmistä käytäviin neuvotteluihin, myös istunnon aikana järjestettäviin virallisiin dialogeihin ja oheistapahtumiin. Ministeri Blomqvist pitää istunnossa Suomen kansallisen puheenvuoron sekä osallistuu korkean tason pyöreän pöydän keskusteluihin. Suomi kanssasuosittaa eli on mukana järjestämässä yli kymmentä sivutapahtumaa istunnossa. Suomi järjestää naisten päivänä 8. maaliskuuta myös oman sivutapahtuman, joka käsittelee datan merkitystä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa. 

Suomi neuvottelee osana EU:ta sukupuolten tasa-arvoa laajasti edistäviä loppupäätelmiä

Istunnossa neuvoteltavat loppupäätelmät ovat sen merkittävin tulos. Suomi osallistuu neuvotteluihin osana EU:ta ja on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana EU:n neuvottelutiimissä yhdessä Ruotsin, Alankomaiden ja Unkarin kanssa. 

Suomen tavoitteena on, että istunnon loppupäätelmät ovat ihmisoikeusperustaiset ja sukupuolten tasa-arvoa laaja-alaisesti edistävät. Suomi pitää tärkeänä, että tasa-arvon toteutumista estäviin juurisyihin puututaan ja loppupäätelmät perustuvat intersektionaalisiin, sukupuolirakenteita uudistaviin ja naisten ja tyttöjen moninaisuuden tunnistaviin lähestymistapoihin. Näitä näkökulmia saatiin myös mukaan EU:n yhteiseen kantaan koskien loppupäätelmiä ja EU ajaa loppupäätelmiin huomattavia vahvistuksia. 

Tämän vuoden pääteeman osalta Suomi peräänkuuluttaa ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa edistävien teknologioiden kehittämistä, teknologioiden ja innovaatioiden potentiaalin hyödyntämistä ja digitaalisten kuilujen umpeen kuromista sekä erityisesti koulutuksen, lakien ja politiikkojen roolia näiden toteuttamisessa. Ylikansallisia toimia vaaditaan muun muassa yhteisten määritelmien luomiseksi sukupuolittuneen verkkoväkivallan osalta.

Suomi haluaa myös edistää yritysten vastuullista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa ja tukea yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti istunnon eri vaiheisiin sekä laajemmin ratkaisujen löytämiseen. 

Lisätietoja istunnosta UN Womenin verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.)
 

Lisätietoja 

  • Laura Ollila, ministerin erityisavustaja,  puh. 0295 150 186, [email protected]
  • Jemina Järvilehto, vastuuvirkamies,  ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. 050 473 3259, [email protected]
  • Hanna Onwen-Huma, erityisasiantuntija,  sosiaali-ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö, puh. 0295 163 233, [email protected]
  • Päivi Karvinen, erityisasiantuntija,  sosiaali- ja terveysministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö puh. 0295 163 196, [email protected]