Försvarsminister Kaikkonen diskuterade med Förenta staternas försvarsminister

Försvarsminister Antti Kaikkonen förde en bilateral telefondiskussion med Förenta staternas nya försvarsminister Lloyd Austin kvällen den 7 april 2021.

Ministrarna diskuterade försvarssamarbete och andra aktuella frågor. Försvarsminister Kaikkonen önskade Austin framgång i sitt nya uppdrag och konstaterade att Förenta staterna är ett viktigt och nära partnerland för Finland. Den 2016 ingångna bilaterala avsiktsförklaringen skapar goda ramar för en utveckling av samarbetet.

Enligt ministrarna är det är viktigt att fortsätta diskussionen om Europas säkerhet och aktuella internationella frågor. De uttryckte också en önskan om att få träffas så snart som möjligt.

Ytterligare information: Kristian Vakkuri, kommunikationschef, tfn 0295 140 123.