Det internationella jämställdhetspriset IGEP delas ut i år för tredje gången – förslag till pristagare tas nu emot

Finlands regering inrättade 2017 ett internationellt jämställdhetspris för att hedra Finlands 100 år av självständighet. Dess mål är att stödja den globala utvecklingen i fråga om jämställdhet mellan könen och att upprätthålla jämställdhetsdiskussionen. Nominera din kandidat senast 16.5.2021.

”Delaktighet, förtroende och rättvisa är viktiga element för den nordiska välfärden, allas vår välfärd. Eleanor Roosevelt talade om detta när FN:s deklaration om mänskliga rättigheter skrevs: Human Rights begin in small places!”, påminner riksdagsledamoten och prisjuryns ordförande Eva Biaudet om.

”Finlands framgångssaga bygger på målsättningen att förverkliga kvinnors rättigheter och att undanröja jämställdhetshinder. Vi har redan en 115 år lång historia av kvinnor som beslutsfattare. Vi vet att jämställdhet inte sker av sig själv. Det behövs målmedvetet arbete av alla och insamling av och kunskap om könsmedveten information, för att vi nu ska kunna ta ett ordentligt jämställdhetskliv. Jämställdhet förbättrar livet för oss alla”, fortsätter Biaudet.

Pristagaren ska vara en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande. Prissumman är 300 000 euro, men pristagaren får den inte för eget bruk utan ska utse ett objekt som stärker jämställdheten mellan könen för prissumman. Priset är internationellt och förslag till pristagare tas emot från olika delar av världen. Vem som helst kan föreslå en pristagare.

Förslagen behandlas av en oberoende priskommitté, som fattar beslut om pristagaren. I priskommittén 2021 ingår riksdagsledamot Eva Biaudet (ordförande), Melanne Verveer, som är Förenta staternas tidigare ambassadör och direktör för Women, Peace and Security -institutet vid universitetet i Georgetown, Dean Peacock, som leder Women’s International League för Peace and Freedom (WILPF), och finansminister Matti Vanhanen samt riksdagsledamot Bella Forsgrén.

 

Det första priset 2017 tilldelades Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som riktade prissumman till en nigerisk organisation som stöder offer för familjevåld. År 2019 tilldelades priset organisationen Equality Now. Organisationen arbetar globalt för kvinnors rättigheter bl.a. genom att sträva efter att ändra diskriminerande lagar och könsnormer.

”Kvinnor kämpar för sina rättigheter överallt i världen. Vi kan stödja varandra, lära oss av varandra och göra jämställdhet mellan könen och främjande av kvinnors ställning och rättigheter till ett tema för varje internationell diskussion. Det är dags att ta ett jämställdhetskliv. Det är inte bara kvinnors ansvar att förverkliga jämställdheten. Vi har också som stater förbundit oss till jämställdhet. Genom att lyfta fram människor och organisationer och deras arbete för att uppnå jämställdhet vill vi fira och tacka aktörerna samt inspirera andra att följa deras exempel. Jämställdhet mellan könen är en central förutsättning för utveckling och välfärd", säger Biaudet uppmuntrande.

Det internationella jämställdhetspriset delas ut vartannat år. Prisgalan 2021 hålls i slutet av året Tammerforshuset i Tammerfors. Galan ordnas i samarbete med Tammerfors stad.

Förslag på pristagare kan ges på prisets webbplatsLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)(Länk till en annan webbplats.).

Twitter: @igepfinland

FacebookLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)(Länk till en annan webbplats.)

 

Ytterligare information:

Sami Siltanen

Projektkoordinator

Social- och hälsovårdsministeriet

[email protected]

+358509117397