Turvallisuusympäristö muutoksessa - viisi vuotta Suomen Nato-edustustossa

Turvallisuusympäristö muutoksessa - viisi vuotta töissä Suomen Nato-edustustossa

Suomen Nato-edustuston lähetystöneuvos Pekka Kaihilahti tervehtii jokaisen työkaverin nimeltä saapuessaan toimistolle. Kaihilahti on ehtinyt työskennellä Brysselissä sijaitsevassa edustustossa viisi vuotta. Hän on nähnyt aitiopaikalta viime vuosina tapahtuneen turvallisuusympäristön muutoksen sekä päässyt tekemään motivoivaa ja merkityksellistä työtä Suomen hyväksi.

Viidessä vuodessa on tapahtunut paljon. Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutoksen seurauksena Nato on palannut toiminnassaan kriisinhallinnasta takaisin jäsenmaidensa yhteisen puolustuksen ja pelotteen vahvistamiseen. Kaihilahdelta on usein kysytty, millaista työ edustustossa on.

-Tähän vastaan yleensä heittämällä, että työ on todella mielenkiintoista ja haastavaa. Ottaen huomioon turvallisuustilanteen niin olisin voinut vaihtaa jonkin verran pois siitä mielenkiinnosta, jotta ajat olisivat olleet rauhallisemmat, Kaihilahti muotoilee.

Lähetystöneuvos Pekka Kaihilahti
Lähetystöneuvos Pekka Kaihilahti

Suomen Nato-edustusto on kansallisella tasolla uniikki. Se on Suomen ainoa edustusto kansainvälisissä järjestöissä, kuten esimerkiksi YK:ssa tai Euroopan Unionissa, jossa Suomi ei ole itse jäsenenä. Kumppaniasemasta johtuen Suomella on pääsy vain murto-osaan Naton kokouksista. Tämän vuoksi diplomatia ja työ vaatii Kaihilahden mukaan paljon jalkautumista ja hyviä kontakteja. Se on aikaa vievää ja vaatii kärsivällisyyttä. Kaikesta huolimatta Suomella on Kaihilahden mukaan hyvä tilannekuva varsinkin niistä kysymyksistä, jotka ovat Suomen kannalta keskeisiä.

Suomella on Kaihilahden mukaan erittäin hyvät suhteet Naton sihteeristöön ja useimpiin jäsenmaihin. Vuorovaikutteinen yhteistyö on tärkeässä asemassa, kun Suomi pyrkii vaikuttamaan Nato-kumppanuutensa kehittämiseen. Suomen näkökulmasta yhteistyö on Kaihilahden mukaan oltava alueellista turvallisuutta ja kansallista puolustuskykyä lisäävää, kuitenkin kumppanistatus huomioiden. Kaihilahti muistuttaa, ettei Suomen Nato-kumppanuutta voida pitää itsestäänselvyytenä.

-Naton puolelta tarvitaan aina kahdenkymmenenyhdeksän jäsenmaan yksimielinen hyväksyntä myös kumppanimaita koskevassa päätöksenteossa, Kaihilahti summaa.

Työkaverit kehuvat Kaihilahtea rauhalliseksi, luotettavaksi ja lojaaliksi työkaveriksi. Brysselistä Kaihilahti jääkin kaipaamaan loistavaa yhteen hitsautunutta työyhteisöä.

-Viiden vuoden aikana olemme olleet uusien asioiden äärellä, mikä on johtanut siihen, ettei tässä työssä ole päässyt rutinoitumaan. Saumaton tiimityö on avainasemassa työn onnistumisen kannalta. Kukaan ei pysty hoitamaan omaa tonttiaan ilman muiden tukea, Kaihilahti kiittelee.