Suomi mukana kehittämässä raja- ja viisumipolitiikan yhteentoimivuutta rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistamiseksi

Ulkoministeriön UMPIO-hankkeessa sovitetaan yhteen sisäiseen turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan liittyvien EU-turvallisuustietojärjestelmien tietoja (Interoperability). Hanke on osa EUn rahoittamaa maahantulojärjestelmien kehittämistä.

UMPIO-hankkeessa kehitetään viisumijärjestelmään tunnistinta, joka tarkistaa, löytyykö samoilla henkilö-, biometrisilla- tai matkustusasiakirjatiedoilla henkilöitä muista EU-tietojärjestelmistä. Näin voidaan havaita samoihin biometrisiin tietoihin liittyvät rinnakkaishenkilöllisyydet, joiden tunnistaminen on tärkeää viisumikäsittelyssä.

UMPIO on osa laajaa turvallisuustietojärjestelmien Interoperability-kehittämishanketta, jossa ovat mukana EU-jäsenvaltiot ja Schengen-yhteisö, EU:n virastot kuten Frontex ja Europol sekä EU:n IT-virasto eu-LISA. Yhteentoimivuudella vahvistetaan raja- ja viisumipolitiikkaa.

Ulkoministeriön tietohallinnon maahantuloprosessit ja -järjestelmät -tiimi toteuttaa hanketta yhdessä maahantuloasioiden yksikön ja viisumitietojärjestelmän toimittajan kanssa. Projektipäällikkönä toimii Tarja Nylander.

UMPIO-hankkeelle on myönnetty 1 813 182,30 € Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) kautta ajalle 1. helmikuuta 2022–31. tammikuuta 2025

 

Euroopan unionin osarahoittama