Suomi jatkaa Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyötä

Suomi jatkaa Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyötä

Suomi on osallistunut edistyneenä kumppanimaana Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyöhön (Enhanced Opportunities Partner, EOP) vuodesta 2014 lähtien. Torstaina 16. marraskuuta Nato päätti Suomen ja neljän muun kumppanimaan EOP-yhteistyön jatkosta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Suomi jatkaa Naton edistyneenä kumppanina.

Nato lanseerasi EOP-aloitteen Walesin huippukokouksessa vuonna 2014, jolloin siihen kutsuttiin viisi maata eli Suomi, Ruotsi, Georgia, Jordania ja Australia. Naton neuvosto päättää EOP-yhteistyöhön kuuluvat maat kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Eilen yhteistyötä jatkettiin kaikkien viiden maan kohdalla.

EOP-yhteistyön tavoitteena on edistää maiden poliittista dialogia ja käytännön yhteistyötä Naton kanssa räätälöidyllä tavalla. Suomelle EOP-kumppanuus on hyödyllinen väline Nato-suhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kansallisista lähtökohdista. Sen kautta Suomi on mm. päässyt osallistumaan harjoitusten suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa sekä kehittänyt säännöllistä poliittista dialogia, mikä on näkynyt esimerkiksi Suomen kutsumisessa Naton ministerikokouksiin.

EOP-maat eivät ole kiinteä ryhmä tai formaatti, vaan kumppanimaita, joiden kontribuutiot Nato-johtoisiin operaatioihin, sotilaalliset joukot ja kyvyt sekä osallistuminen Nato-yhteistyöhön ovat niin korkealla tasolla, että liittokunta on katsonut tarpeelliseksi suoda niille molempia osapuolia hyödyttäviä etuoikeuksia muihin kumppaneihin nähden.