Suomi ja Ruotsi mukana Naton puolustusministerikokouksessa

Suomi ja Ruotsi mukana Naton puolustusministerikokouksessa

Naton puolustusministerikokous järjestettiin 29. kesäkuuta Naton päämajassa Brysselissä. Suomi osallistui kokouksen työlounaalle sekä Naton Resolute Support -operaatiota käsittelevään osioon. Suomea kokouksessa edusti puolustusministeri Jussi Niinistö.

Naton puolustusministerikokous. Kuva: Nato
Kuva: Nato

Työlounaalla keskityttiin etenkin EU–Nato-yhteistyöhön ja taakanjakoon. Lounaalle osallistuivat Naton jäsenmaiden ja Suomen lisäksi Ruotsi sekä EU:n korkea edustaja Federica Mogherini. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan Suomen ja Ruotsin kutsuminen työlounaalle on osoitus 29+2-kokoonpanon jatkumisesta Natossa myös puolustusministeritasolla.

- On tärkeää, että olemme mukana keskustelemassa ja vaihtamassa tietoa meitä läheisesti koskettavista teemoista.

Puheenvuorossaan ministeri Niinistö toi esille Suomen puolustuskyvyn sekä lisäykset puolustusmenoihin. Nato-yhteistyön osalta korostui säännöllisen poliittisen vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön merkitys jaetussa turvallisuusympäristössä. Esimerkiksi tilannetietoisuus Itämeren alueella, yhteistyö kyberpuolustuksessa sekä harjoitustoiminta ovat tärkeitä osa-alueita.

- Nostin esille myös EU–Nato-yhteistyön ja transatlanttisen suhteen merkityksen. Helsinkiin perustettu Eurooppalainen hybridiuhkien osaamiskeskus toimii hyvänä esimerkkinä keskinäisestä yhteistyöstä tämän päivän toimintaympäristön haasteisiin vastaamisessa, ministeri Niinistö kertoi.

EU–Nato-yhteistyön keskiössä on Varsovan huippukokouksessa hyväksytyn EU–Nato-julistuksen toimeenpano, jonka edistystä puolustusministerikokouksessa arvioitiin.  Yhteistyön keskeisiä osa-alueita ovat mm. hybridiuhkiin vastaaminen, yhteistyö operaatioissa, harjoitusyhteistyö, suorituskykyjen kehittäminen, kyberpuolustus, teollisuus ja -tutkimus sekä kumppanimaiden turvallisuus- ja puolustussektorin tuki itäisessä ja eteläisessä naapurustossa. Useat maat myös pohtivat, miten EU ja Nato voisivat lisätä yhteistyötään terrorismin vastaisessa toiminnassa.

- Keskeistä on EU:n ja Naton toisiaan täydentävä kehittäminen ja läpinäkyvyys. Euroopan puolustusulottuvuuden vahvistaminen vahvistaa myös Natoa, ministeri Niinistö sanoi.

Resolute Support -kokouksessa operaatiokumppanit vahvistivat sitoumuksensa jatkaa Afganistanin tukemista. Eräät maat ilmoittivat kasvattavansa joukkokontribuutiotaan. Ministeri Niinistön mukaan vastaavasti Afganistanilta odotetaan sitoutumista uudistuksiin ja hallinnon parantamiseen. Suomi osallistuu operaatioon edelleen noin 30 sotilaalla.

- Ikävä kyllä Afganistanin turvallisuustilanne edellyttää edelleen kansainvälisen yhteisön poliittista, taloudellista ja sotilaallisen kriisinhallinnan tukea.    

Yhteistyöjärjestelyjä Saksan kanssa

Suomen ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat kahdenväliset puitejärjestelyt Saksan kanssa.
Suomen ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat kahdenväliset puitejärjestelyt Saksan kanssa.

Suomen puolustusministeriö on viime vuosina tiivistänyt kahdenvälistä yhteistyötään keskeisten kumppaneidensa kanssa. Nato-kokouksen yhteydessä ministeri allekirjoitti aiekirjeen liittymisestä Saksan kehysvaltioryhmään sekä kahdenvälisen puitejärjestelyn Saksan kanssa.

- Saksan kanssa tehtävässä yhteistyössä korostetaan mahdollisuuksia mm. EU:n ja Naton puitteissa tehtävän yhteistyön vahvistamiseen, minkä lisäksi Saksan johtama kehysvaltioryhmä muodostaa merkittävän alueellisen yhteistyöverkoston. Kahdenvälisessä puitejärjestelyssä listatut yhteistyöalueet kattavat laaja-alaisesti koko puolustusyhteistyön kirjon, sisältäen poliittisen dialogin, suorituskykyjen kehittämisen, tiedonvaihdon, yhteistyön kansainvälisissä järjestöissä, tutkimuksen ja materiaaliyhteistyön, ministeri kertoi.