Suomi ja Nato solmivat kyberpuolustusta koskevan poliittisen puitejärjestelyn

Kuva: Nato
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ja Naton apulaispääsihteeri Sorin Ducaru kättelevät puitejärjestelyn allekirjoittamisen jälkeen.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti allekirjoitti Brysselissä 16.2.2017 Suomen ja Naton välisen kyberpuolustusta koskevan poliittisen puitejärjestelyn. Suomen ja Naton välinen yhteistyö kyberpuolustuksessa on jatkunut jo vuosia, mutta aikaisemmin yhteistyöllä ei ole ollut molempien osapuolten tavoitteita listaavaa asiakirjaa. Puitejärjestelyä on valmisteltu vuodesta 2011 lähtien ja sen on tarkoitus toimia kehyksenä Suomen ja Naton syvenevälle kyberpuolustusyhteistyölle. Kyberpuolustusyhteistyö Naton kanssa tukee Suomen kansallisen puolustuksen kehittämistä ja puolustusvoimien kyberpuolustushankkeen tavoitteita.

Tänään julkaistussa valtioneuvoston puolustusselonteossa linjataan, että Suomen kansallinen puolustus edellyttää kykyä toimia kybertoimintaympäristössä. Tämän kyvyn kehittäminen on yksi selontekokauden painopistealueista. Puitejärjestely edistää tätä listaamalla Suomen ja Naton yhteiset tavoitteet mm. tilannetietoisuuden ja yhteensopivuuden parantamiseksi, suorituskykyjen rakentamiseksi ja kybertapahtumien havainnointikyvyn sekä tietoverkkojen häiriönkeston kehittämiseksi. Lisäksi se edistää osapuolten välistä tietojen vaihtoa ja oppimista kyberpuolustuksen alalla.

Suomi on ensimmäinen kumppanimaa, jonka kanssa Nato tekee puitejärjestelyn kyberpuolustuksessa. Nato-kumppanuudellaan Suomi pyrkii kehittämään käytännön yhteistyötään Naton kanssa omien tarpeidensa mukaan. Puitejärjestelyn allekirjoittaminen on konkreettinen osoitus tästä.