Suomen maa-arviota laatimassa

Suomen maa-arviota laatimassa

Suomella on käytössään useita työkaluja laajan ja kehittyvän Nato-kumppanuusyhteistyön toteuttamiselle. Yksi keskeisimmistä on jo yli 20 vuotta ollut Naton suunnittelu- ja arviointiprosessi PARP.

Naton PARP-prosessin (PfP Planning and Review Process) tavoitteena on kehittää kumppanimaiden sotilaallista suoritus- ja yhteistoimintakykyä. Se on tärkeä työkalu kumppanimaiden kanssa yhdessä määritettyjen kumppanuustavoitteiden toimeenpanemiseksi.

Suomi on osallistunut PARP-prosessiin jo vuodesta 1995 lähtien. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja tällä hetkellä PARP-prosessiin osallistuu noin 20 kumppanimaata. Suomen lähtökohtana ja tavoitteena prosessissa on Suomen kansallisen puolustuskyvyn ja yhteistoimintakyvyn kehittäminen.

- Suorituskykyvaatimukset, standardit ja toimintamallit, joita noudatetaan kansainvälisessä kriisinhallinnassa, harjoitustoiminnassa ja muussa sotilaallisessa yhteistyössä, ovat Naton määrittämiä, kertoo Suomen PARP-delegaation johtaja, apulaisosastopäällikkö Helena Partanen puolustusministeriöstä.

Apulaisosastopäällikkö Helena Partanen puolustusministeriöstä ja komentaja Juhapekka Rautava Pääesikunnasta saapuivat monenväliseen PARP-kuulemiseen Brysseliin.
Apulaisosastopäällikkö Helena Partanen puolustusministeriöstä ja komentaja Juhapekka Rautava Pääesikunnasta saapuivat monenväliseen PARP-kuulemiseen Brysseliin.

PARP-prosessi etenee kahden vuoden jaksoissa. Joka toinen vuosi laaditaan yhdessä maakohtaiset arviot, joissa arvioidaan edistystä määriteltyjen kumppanuustavoitteiden saavuttamisessa. Joka toinen vuosi kumppanuustavoitteisiin voidaan tehdä muutoksia. Jotta prosessissa mukana olo palvelisi mahdollisimman tehokkaasti Suomen omia tavoitteita, Suomi määrittää kumppanuustavoitteet puolustusvoimien omiin kehittämisohjelmiin pohjautuen.

- Lisäksi huomioon otetaan myös EU-, Nordefco- ja Suomi-Ruotsi-yhteistyöstä nousevat kehittämistarpeet sekä Suomen asema EOP-kumppanina, lisää Partanen.

Keväällä 2017 PARP-prosessissa työn alla on ollut Suomen maakohtaisen arvion laatiminen. Perjantaina 19.5. arviota käsiteltiin monenvälisessä PARP-kuulemisessa Brysselissä, johon osallistui Naton jäsenmaiden ja Suomen virkamiesten lisäksi myös muita EOP-maita ja länsieurooppalaisia kumppaneita.

- Natossa Suomi näyttäytyy korkeatasoiset suorituskyvyt omaavana ja puolustuksestaan hyvin huolehtivana kumppanina, tiivistää Partanen.