Suomalaisten sotilaiden osallistuminen EU:n koulutusoperaatioon Malissa on päättynyt

Suomen sotilaallinen osallistuminen EU:n Malissa toimineeseen EU Training Mission in Mali (EUTM) -koulutusoperaatioon on päättynyt ja viimeiset operaatioissa palvelleet neljä suomalaista sotilasta ovat palanneet kotimaahan. EUTM Mali on vuodesta 2013 koulutuksella ja neuvonnalla tukenut Malin asevoimia turvallisen toimintaympäristön saavuttamisessa.

EU:n jäsenmaat päättivät 26.3.2024 olla jatkamatta operaation mandaattia sen päättyessä 18.5.2024, joten operaation toiminta on lopetettu ja sen henkilöstö on pääosin poistunut maasta. Yhteensä yli 100 suomalaista sotilasta palveli operaatiossa vuodesta 2013 lähtien. Erilliseen EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon Malissa, EUCAP Sahel Maliin, jää vielä kaksi suomalaista asiantuntijaa.

Suomi osallistuu aktiivisesti YK:n, Naton, EU:n sekä kansainvälisen Isisin vastaisen koalition puitteissa toteutettavaan sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan. EUTM Mali -operaation päättymisen jälkeen Suomi osallistuu edelleen 12 muuhun sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 450 sotilaalla. Suomen suurin joukkokokonaisuus, noin 200 sotilasta, on YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa.

Lisätietoja

  • Minna Laajava, yksikönpäällikkö, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, ulkoministeriö, puh. 0295 350 128

  • Kuisma Kinnunen, erityisasiantuntija, puolustusministeriö, puh. 0295 140 139

  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].