Naton ulkoministerit puivat Afganistania ja Ukrainaa

Naton ulkoministerit istuivat saman pöydän ääreen Riiassa 20.11. – 1.12.2021. Ministereiden agendalla olivat muun muassa Afganistanin lessons learned –prosessin puinti, Ukrainan alueen ja Länsi-Balkanin tilanne sekä Valko-Venäjä. Suomi osallistui yhdessä Ruotsin ja EU:n kanssa Länsi-Balkania koskevaan osioon.

Ukraina, Venäjä sekä Valko-Venäjä

Vuoden viimeinen ministerikokous on pistetty pakettiin, tällä kertaa Latvian pääkaupungissa Riiassa. Ministerit viettivät tiistain 30.11. keskustelemalla kolmesta aiheesta: Venäjän joukkojen keskittämisestä Ukrainan lähialueilla, Valko-Venäjän hallinnon toimista sekä Naton roolista asevalvonnassa. Pääsihteeri Stoltenbergin mukaan Ukrainan tilanne on edelleen arvaamaton. Ministerit olivat selkeitä siitä, että jos Venäjä käyttäytyy aggressiivisesti jatkossa, sillä tulisi olemaan maalle vakavia poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Nato sanoi jatkavansa tilanteen arviointia sekä pitävänsä lähestymistapansa Venäjää kohtaan samana: liittokunta pitää pelotteensa ja puolustuksensa vahvana, samaan aikaan kun se pysyy avoimena dialogille. Venäjä on katkaisut diplomaattiset suhteet Natoon, mutta Stoltenberg kehotti maata avaamaan diplomaattisen yhteyden Nato-Venäjä-neuvostossa.

Ukrainan alueen tilanteen puinti jatkui myös kokouksen toisena päivänä, jolloin mukana olivat myös kumppanimaat Georgia ja Ukraina. Stoltenberg korosti, että molemmat maat ovat pitkäaikaisia ja läheisiä kumppaneita Natolle, ja ministerit tekivät kokouksen aikana selväksi, että tuki kyseisten maiden itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle on vankkumaton. Stoltenberg korosti kuitenkin, että kumppaneita ei koske liittokunnan turvatakuut. Nato on kuitenkin sitoutunut molemmille maille annettavalle tuelle. Nato on jo tukenut maiden kykyä puolustaa itseään harjoittelemalla yhdessä ja jakamalla informaatiota Ukrainan ja Georgian kanssa. Ministerit keskustelivat myös reformien jatkumisesta molemmissa maissa, tästä esimerkkinä oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, korruption vastainen taistelu sekä turvallisuus- ja puolustussektoreiden uudistaminen. Nämä reformit tulevat varmistamaan resilienssiä Ukrainassa ja Georgiassa.   

Ensimmäisen päivän aikana ministerit keskustelivat myös Valko-Venäjän hallinnon toimista. Stoltenbergin mukaan presidentti Lukashenka käyttää haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä hyväkseen asettaakseen paineita Puolaa, Latviaa ja Liettuaa kohtaan. Naton ulkoministerit osoittavat täyttä solidaarisuutta niitä liittolaisia kohtaan, joita tilanne koskettaa. Nato työskentelee myös läheisesti EU:n kanssa vastatakseen tähän hybridikampanjaan.

Afganistanin opit sekä Länsi-Balkan

Ulkoministerikokouksen toisena päivänä ministerit keskustelivat Afganistanista ja siihen liittyvästä lessons learned- prosessista. Pääsihteeri korosti alkuun, että Naton operaatio Afganistanissa ei ollut turha, sillä viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Afganistanista ei ole tehty terrori-iskuja liittolaismaihin. Stoltenbergin mukaan on kuitenkin tunnustettava, että kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien Nato, EU ja YK, laajensivat operaation tavoitteita vuosien varrella. Tämä laajempi tehtävä oli pääsihteerin mukaan paljon vaikeampi, ja Naton on varmistettava, että jatkossa ambitiotaso tulee olemaan realistinen. Monen afgaanisotilaan urheasta palveluksesta sekä kansainvälisestä tuesta huolimatta, korruption ja huonon johdon takia Afganistanin omia joukkoja ei pystytty ylläpitämään. Tulevaisuudessa on varmistettava, että Naton koulutustuki luo itsenäisempiä joukkoja. Ministerit olivat myös yhtä mieltä siitä, että merkityksellisemmät keskustelut Yhdysvaltojen ja talibanin välisestä sopimuksesta olisivat olleet hyödylliset. Tästä huolimatta, konsultaatioiden jälkeen vetäytymispäätös tehtiin kuitenkin yhdessä. Nämä opitut asia tulevat muokkaamaan Naton kriisinhallintaoperaatioita tulevaisuudessa.

Ulkoministerikokouksen viimeisessä osiossa keskusteltiin Länsi-Balkanin tilanteesta, ja mukana olivat myös kumppanimaat Suomi, Ruotsi sekä EU. Pääsihteerin mukaan alue on tullut pitkälle sitten yhdeksänkymmentäluvun, mutta hiljattain on nähty jännitteiden kasvua aggressiivisen retoriikan, hidastuneiden uudistusten ja ulkomaisten toimijoiden prosessien aliarvioinnin muodossa. Nato jatkaa vakauden, turvallisuuden ja yhteistyön tukemista alueella. Pääsihteerin mukaan ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että liittokunnan läsnäolo alueella on tärkeä, mukana lukien KFOR-operaatio Kosovossa ja Naton toimistot Sarajevossa ja Belgradissa. EU:n kanssa tehtävä yhteistyö on olennaista, ja työtä alueen vakauden eteen jatketaan.