Naton ulko- ja puolustusministerit huippukokousvalmisteluiden äärellä

Naton ulko- ja puolustusministerit huippukokousvalmisteluiden äärellä

Naton ulko- ja puolustusministerit kokoustivat virtuaalisesti 2.6.2021. Kokouksen pääaiheena oli kesäkuun puolessavälissä järjestettävän Nato-huippukokouksen valmistelut. Ministerit keskustelivat myös muista ajankohtaisista aiheista, kuten Valko-Venäjästä ja Afganistanista. Suomi ei tällä kertaa osallistunut kokoukseen.

Fokuksessa huippukokous ja NATO 2030 –aloite

Naton ulko- ja puolustusministerit kokoontuivat tällä kertaa virtuaalisesti viilaamaan 14.6.2021 järjestettävän huippukokouksen yksityiskohtia. Pääsihteeri Stoltenberg kertoi medialle kokousta edeltäneessä lehdistötilaisuudessa, että tuleva huippukokous tulee olemaan ratkaiseva hetki liittoumalle sekä yhteiselle puolustukselle. Nato-maiden johtajat tulevat keskustelemaan Nato 2030 –aloitteesta, jonka tarkoituksena on valmistella liittoumaa tulevaisuuden haasteisiin. Pääsihteeri alleviivasi, että huippukokouksen tarkoituksena on vahvistaa yhtenäisyyttä sekä sitoutumista yhteiseen puolustukseen.

Huippukokouksessa agendalla tullaan näkemään tärkeitä asiakohtia, mukaan lukien Naton strategisen konseptin päivittäminen, päätösten tekeminen liittyen liittouman teknologiseen etumatkaan sekä raamien asettaminen sille, miten ilmastonmuutoksen turvallisuusuhkia tullaan Naton osalta mitigoimaan. Ulko- ja puolustusministerikokouksessa otettiin myös yksi askel eteenpäin Naton teknologisen etumatkan säilyttämisessä, kun ministerit keskustelivat uuden Defence Innovation Accelerator –keskuksen perustamisesta. Keskus on osa Nato 2030 –aloitetta, ja sen tarkoituksena olisi fasilitoida laajempaa teknologista koordinaatiota liittolaismaiden kesken. Pääsihteeri Stoltenbergin mukaan päätös keskuksen avaamisesta tullaan tekemään huippukokouksessa.

Valko-Venäjä ja Afganistan odotetusti agendalla

Pääsihteeri Stoltenberg kertoi kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa puolustusministereiden keskustelleen myös Afganistanista sekä Valko-Venäjästä. Nato-joukkojen vetäytyminen Afganistanista edistyy pääsihteerin mukaan koordinoidusti, ja hän korosti, että jokaisella askeleella joukkojen turvallisuuden takaaminen on äärimmäisen tärkeää. Operaation loppumisen johdosta ministerit käänsivät katseensa tulevaisuuteen ja keskustelivat Naton tulevasta roolista Afganistanissa. Suunnitelmien mukaan jatkoa on luvassa siviililäsnäololle maassa, Afganistanin turvallisuusinstituutioiden neuvonannolle ja valmiuksien kehittämiselle sekä Afganistanin turvallisuusjoukkojen rahoitukselle. Tämän lisäksi Nato selvittää miten antaa mahdollisesti sotilaallista koulutusta erityisjoukoille Afganistanin ulkopuolella sekä miten tarjota palveluita, jotka mahdollistavat liittolaismaiden sekä kansainvälisen yhteisön jäämisen Kabuliin. Tästä tärkeänä esimerkkinä pääsihteeri antoi Kabulin kansainvälisen lentokentän tukemisen.

Ryanairin Ateenasta Vilnaan matkalla olleen koneen alas pakottaminen Minskiin, sekä koneessa olleen toimittajan pidättäminen, nousivat odotetusti myös keskusteluun ulko- ja puolustusministerikokouksessa. Pääsihteerin mukaan Nato tuomitsee vahvasti Valko-Venäjän toimet liittyen Ryanairin tapaukseen ja toivotti liittolaismaiden sekä EU:n sanktiot Valko-Venäjää kohtaan tervetulleiksi. Stoltenberg peräänkuulutti riippumattoman kansainvälisen tutkinnan aloittamista tapauksesta sekä kertoi Naton vaativan kahden pidätetyn henkilön välitöntä vapauttamista. Pääsihteeri korosti myös lehdistötilaisuudessa aiemmin tehtyä päätöstä liittyen Naton omaan turvallisuuteen, minkä johdosta Valko-Venäjän edustuston henkilökunnalta on toistaiseksi evätty pääsy päämajaan.