Naton puolustusministerit puivat Ukrainaa

Naton puolustusministerit kokoontuivat saman pöydän ääreen Brysselissä 16.3.2022. Aiheena oli odotetusti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Suomi oli kutsuttuna mukaan kokouksen ensimmäiseen istuntoon yhdessä Ruotsin, Georgian, Ukrainan ja EU:n kanssa

 

Ukrainan tilanne

Pääsihteerit Stoltenberg avasi kokouksen jälkeisen lehdistötilaisuuden kertomalla ministereiden keskustelleen Ukrainalle annettavasta tuesta, Venäjälle osoitetuista sanktioista sekä Naton toimista vahvistaa puolustustaan. Kokouksen ensimmäisessä istunnossa mukana olivat liittolaismaiden lisäksi Naton läheiset kumppanit Suomi, Ruotsi, Georgia, Ukraina ja EU. Ukrainan puolustusministeri antoi selonteon Venäjän sodan aiheuttamista tuhoista ja kuolonuhreista. Ministerit totesivat kokouksessa, että jäsenvaltioiden antama puolustuksellinen, taloudellinen ja humanitaarinen tuki Ukrainalle tulee jatkumaan.

Pitkäaikainen turvallisuus pohdinnassa

Pääsihteeri korosti puolustusministerikokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että Nato tulee aina puolustamaan liittolaismaiden itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. Venäjän hyökkäyksen johdosta liittokunta on aktivoinut puolustussuunnitelmansa, nostanut valmiustasoaan ja lisännyt joukkojensa lukumäärää Euroopassa. Natolla on tällä hetkellä satojatuhansia joukkoja korkeammassa valmiudessa. Yhdysvaltalaisia joukkoja on Euroopassa tällä hetkellä satatuhatta, joista neljäkymmentätuhatta on Naton suorassa komennuksessa.

Ministerit keskustelivat myös Venäjän hyökkäyksen pitkäaikaisista vaikutuksista Naton turvallisuudelle. Pääsihteeri korosti, että hyökkäys on luonut uuden todellisuuden Eurooppaan turvallisuuden saralla, minkä vuoksi Naton pitää miettiä uudelleen kollektiivista puolustustaan ja pelotettaan pitkällä aikavälillä. Pääsihteeri Stoltenbergin mukaan puolustusministerit antoivat Naton sotilaskomentajille tehtäväksi määritellä tähän liittyen eri vaihtoehtoja kaikille osa-alueille. Maalla Nato tulee tarvitsemaan lisää joukkoja liittokunnan itäisisä osissa, ilmassa lisää voimaa sekä vahvistettua ja integroidumpaa ilma- ja ohjuspuolustusta sekä merellä liittokunta tulee tarvitsemaan lisää lentotukialuksia, sukellusveneitä sekä taistelualuksia. Harjoitusten määrää ja kokoa tullaan lisäämään sekä kyberpuolustukseen tullaan panostamaan.

Aiheesta tullaan keskustelemaan pääsihteerin mukaan lisää 24.3.2022. järjestettävässä Naton ylimääräisessä huippukokouksessa.

Kaikkonen, Hultqvist ja Stoltenberg

Suomi oli jälleen kerran kutsuttuna mukaan puolustusministerikokouksen ensimmäiseen istuntoon. Muiden kutsuttujen joukossa olivat myös Ruotsi, EU, Ukraina sekä Georgia. Ministeri Kaikkonen piti kokouksen keskusteluja tärkeinä sekä vakavina.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut perustavanlaatuisesti turvallisuusympäristöämme. Tilanteen seurauksena Suomi on tiivistänyt entisestään yhteistyötä Naton ja muiden läheisten puolustusyhteistyökumppaneidemme kanssa.”

Puolustusministerikokouksen puitteissa ministeri Kaikkosella oli myös tapaaminen pääsihteeri Stoltenbergin kanssa yhdessä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta sekä Nato-yhteistyöstä.