Naton puolustusministerit koolla Brysselissä

Liittolaismaiden puolustusministerit kokoontuivat Brysselissä pääsihteeri Stoltenbergin johdolla 21. – 22.10.2021. Pöydällä oli iso nippu päätöksiä, joiden tarkoituksena on vahvistaa liitolaisten turvallisuutta, sekä valmistaa Natoa tulevaisuuden haasteisiin. Suomi osallistui yhdessä Ruotsin ja EU:n kanssa kokouksen perjantain istuntoon.

Katse tulevaisuuden valmiuksissa

Pääsihteeri Stoltenberg korosti puolustusministerikokousta edeltävässä lehdistötilaisuudessa, että Naton tulee sopeutua yhä monimutkaisempaan ja kilpailullisempaan maailmaan. Tätä silmällä pitäen, Naton puolustusministerit antoivat kokouksessa tukensa suunnitelmalle, jonka tarkoitus on puolustaa liittokuntaa kriisien ja konfliktien aikana: ministerit sopivat Naton valmiustavoitteista, jotka auttavat varmistamaan, että liittokunnalla on uskottava pelote ja puolustus. Tulevaisuuden haasteisiin vastatakseen, puolustusministerit sopivat myös uudesta tekoälystrategiasta. Strategia on Natolle ensimmäinen laatuaan, ja sen tarkoituksena on asettaa standardeja tekoälyn vastuulliselle käytölle kansainvälisen lain puitteissa. Strategia tulee myös puuttumaan tekoälyn aiheuttamiin turvallisuusuhkiin.

Teknologia ja innovaatio olivat avainsanat myös kahdessa muussa kokouksessa tehdyssä tärkeässä päätöksessä: Nato tulee avaamaan oman innovaatiorahastonsa sekä Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) – verkoston. Rahaston tarkoituksena on varmistaa, että liittolaiset eivät jää paitsi turvallisuudelle välttämättömistä uusista teknologioista ja kapasiteeteista. Pääsihteeri Stoltenberg kertoi kokouksen päätteeksi, että liittolaiset tulevat rahoittamaan rahastoa miljardilla eurolla.

Nato tulee myös perustamaan Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) – verkoston, jonka osana liittolaiset ovat sitoutuneet tarjoamaan testikeskuksia ja accelerator-lokaatioita siviili-innovaatioiden hyödyntämiseksi. Päätös verkoston avaamisesta tehtiin kesän huippukokouksessa, ja puolustusministerikokouksessa vauhditettiin tätä työtä. 

Afganistanin operaation lessons learned –prosessi potkaistu käyntiin

Liittokunnan puolustusministerit vaihtoivat näkemyksiä myös siitä, miten Nato voi säilyttää Afganistanissa tehdyt saavutukset. Pääsihteeri Stoltenbergin mukaan Nato pysyy tarkkaavaisena maan turvallisuustilanteen suhteen ja monitoroi kansainvälisten terroristiryhmien yrityksiä kokoontua uudelleen Afganistanissa. Liittolaiset keskustelivat myös afgaanien uudelleensijoituksista. Pääsihteerin mukaan Nato jatkaa toimiaan saadakseen väliaikaisessa majoituksessa olevat afgaanit uudelleensijoitettua mahdollisimman pian.

Afganistan operaatioon liittyvät lessons learned –prosessi on laitettu käyntiin, ja ministerit pääsivät kokouksen aikana ensimmäistä kertaa kommentoimaan asiaa. Arviot valmistellaan Naton ulkoministerikokoukselle, joka pidetään joulukuussa Riikassa. Stoltenberg korosti kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa miten tärkeää on, että liittolaiset reflektoivat toimiaan Afganistanissa vuosien varrelta.

Puolustusministeri Kaikkosella runsas ohjelma

Suomi osallistui yhdessä Ruotsin ja EU:n kanssa perjantain istuntoon, jonka aiheina olivat geostrategiset haasteet sekä EU-Nato-yhteistyö. Pääsihteeri Stoltenberg korosti kokouksen jälkeen, että Naton ja EU:n yhteistyö on jo saavuttanut ennennäkemättömän tason. Liittyen kyberavaruuteen, Nato ja EU vaihtavat tietoja uhista ja haavoittuvuuksista reaaliajassa. Naton merenkulkuoperaatio Egeanmerellä tekee yhteistyötä EU:n kanssa pannakseen täytäntöön Turkin kanssa tehdyn sopimuksen. Kosovossa Naton joukot seisovat rinnakkain EU: n diplomaattien kanssa tuodakseen alueelle rauhaa ja vakautta. Pääsihteeri sanoi myös toivovansa, että Nato voi vahvistaa yhteistyötään muilla aloilla EU:n kanssa, tästä esimerkkeinä sotilaallinen liikkuvuus, kehittyvät ja häiritsevät teknologiat sekä ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutukset.

Perjantain istunnon lisäksi puolustusministeri Antti Kaikkosella oli työntäyteinen ohjelma kolmen päivän Brysselin vierailunsa aikana. Keskiviikkona 20.10. Suomi isännöi Pohjoisen ryhmän (Northern Group) -tapaamisen, jossa Pohjoismaiden sekä Baltian maiden, Saksan, Iso-Britannian, Alankomaiden ja Puolan ministerit kävivät keskusteluja alueellisesta turvallisuudesta ja tulevaisuuden haasteista.

Puolustusministeri osallistui torstaina 21.10. kahteen eri kokoukseen. Agendalla oli EU:n strategisen kompassin työpaja sekä kehysvaltioyhteistyön (Framework Nation Concept, FNC) kokous. Strategisen kompassin työpajassa keskusteltiin ministeritasolla muun muassa EU:n kyvykkyydestä vastata kriiseihin, hybridiuhkiin vastaamisesta, suorituskykyjen kehittämisestä sekä EU–Nato-yhteistyöstä. Saksan johtamassa FNC-kokouksessa hyväksyttiin FNC:n vuosittainen edistymisraportti ja keskusteltiin yhteistyön jatkonäkymistä.

Puolustusministeri Kaikkonen tapasi perjantaina kahdenvälisesti myös Yhdysvaltojen kollegaansa, puolustusministeri Lloyd Austinia sekä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistia.