Naton puolustusministerikokouksessa päätettiin koronapandemian toiseen aaltoon varautumisesta

Naton puolustusministerikokouksessa päätettiin koronapandemian toiseen aaltoon varautumisesta

Naton puolustusministerit tapasivat kaksipäiväisessä videokokouksessa 17.-18.6.. Kokouksessa keskusteltiin liittokunnan toimista Venäjän kasvavaan ohjusuhkaan vastaamiseksi, koronapandemian toiseen aaltoon varautumisesta sekä Afganistanin ja Irakin operaatioista. Suomi oli kutusuttu mukaan toisen kokouspäivän COVID19-osioon yhdessä Ruotsin, Australian ja Euroopan unionin korkean edustajan kanssa. Suomea kokouksessa edusti puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Naton puolustusministerit kokoustavat.
Naton puolustusministerikokous järjestettiin 17.-18.6.2020. Suomi osallistui kokouksen COVID19-keskusteluun.

Pelotteen ja puolustuksen vahvistaminen

Ensimmäisenä kokouspäivänä liittokunnan puolustusministerit päättivät Venäjän kasvavaan ohjusuhkaan vastaamisesta. Pääsihteeri Jens Stoltenberg kuvaili omassa tiedotustilaisuudessaan Venäjän ohjuskehittelyn luovan epävakautta ja olevan vaarallista. Naton puolustusministerit päättivät liittokunnan ilma- ja ohjuspuolustuksen, perinteisten sodankäyntikykyjen sekä tiedustelun ja harjoitustoiminnan vahvistamisesta. Stoltenberg kuitenkin muistutti Naton olevan sitoutunut kansainväliseen asevalvontaan.

-Ylläpidämme pelotetta ja puolustusta, mutta emme peilaa Venäjän toimia, pääsihteeri totesi tiedotustilaisuudessa.

Kiinan rooli maailman nopeimmin kasvavana talousmahtina nosti kokouksessa kysymyksen sen osallistumisesta kansainvälisiin sitoumuksiin. Stoltenberg painotti tiedotustilaisuudessa Kiinan ja muiden toimijoiden velvollisuutta sitoutua asevalvontaan. 

 

Afganistanin turvallisuustilanne pysyy haastavana   

Kokouksessa keskusteltiin myös Naton operaatiosta Lähi-idässä. Stoltenberg kertoi Naton olevan edelleen sitoutunut Afganistanin rauhanprosessin tukemiseen, alueen turvallisuustilanteen pysyessä edelleen haastavana. Erityisiä toimia hän kuitenkin toivoi talibaneilta.

-Talibanien täytyy noudattaa sitoumuksia, ottaa osaa Afganistanin sisäisiin neuvotteluihin ja tehdä todellisia kompromisseja pysyvän rauhan saavuttamiseksi.

Lisäksi pääsihteeri kertoi Naton olevan sitoutunut lisäämään ponnisteluja Irakissa ja työskentelemään terrorismin torjunnassa yhteistyössä maan hallituksen ja ISISIn vastaisen kansainvälisen koalition kanssa.

 

Varautuminen koronapandemian toiseen aaltoon

Toisen kokouspäivän koronaviruspandemiaa käsitelleeseen osioon oli Naton jäsenmaiden lisäksi kutsuttu myös Suomi, Ruotsi, Australia ja Euroopan Unionin korkea edustaja Josep Borrell. Suomea kokouksessa edusti puolustusministeri Antti Kaikkonen. Ministerit päättivät toimista koronaviruksen toiseen aaltoon varautumiseksi, ja keskustelussa käytiin läpi yleistä turvallisuustilannetta tämän osalta laajemminkin. Nato hyväksyi toiseen aaltoon varautuvan operaatiosuunnitelman, jonka tarkoituksena on jakaa tukea niin jäsenmaille kuin kumppaneillekin. Tämän lisäksi ministerit päättivät terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille perustettavasta valmiusvaraston sekä rahastosta, jonka avulla voidaan nopeastikin hankkia terveydenhuollon tarvikkeita.

-Kiitos kaikille jäsenmaille, jotka ovat jo antaneet oman panoksensa valmiusvarastoon tai rahastoon, kiitteli pääsihteeri omassa puheenvuorossaan.

Puolustusministeri Kaikkonen kertoi Suomen liittyneen Naton koronaviruspandemian valtiorajat ylittävien ilmakuljetusten helpottamista koskevaan Rapid Air Mobility -järjestelyyn, jonka tarkoituksena on keventää COVID19-avustuslentojen lupaprosesseja.

-Lisäksi Suomen puheenvuorossa kertasin pandemian vaikutuksia puolustukselle, totesin tarpeen kirittää kansainvälistä yhteistyötä kokonaisturvallisuuden ja varautumisen kehittämiseksi sekä painotin EU:n ja Naton yhteistyön tärkeyttä niin normaali- kuin kriisioloissa.