Naton koulutusoperaatio Irakissa

NATON KOULUTUSOPERAATIO IRAKISSA

Nato laajentaa parhaillaan Irakin puolustus- ja turvallisuuskapasiteetin kehittämistoimintaansa koulutusoperaatioksi. Varsinainen päätös operaation perustamisesta tehtiin Naton huippukokouksessa Brysselissä heinäkuussa 2018.

Koulutusoperaation tavoitteena on tukea Irakin sotilaskoulutusjärjestelmän kehittämistä ja antaa strategisen tason tukea turvallisuussektorin uudistamiseen. Irakia tuetaan, jotta se kykenisi luomaan kestävät kansallisen turvallisuuden rakenteet maan vakauden ylläpitämiseksi. Erityisenä tavoitteena on kouluttajien sekä relevanttien viranomaisten kouluttaminen sellaiselle tasolle, jossa nämä kykenevät täyttämään tehtäviensä edellyttämät vaatimukset sekä ylläpitämään ja johtamaan sotilaskoulutusinstituutioita itsenäisesti. Operaatio tulee keskittymään sotilaskouluttajien koulutukseen, Irakin turvallisuussektorin reformin tukemiseen sekä improvisoitujen räjähteiden torjuntaan.

Operaatio täydentää ISILin vastaisen koalition ja muiden kansainvälisten toimijoiden, muun muassa EU:n ja YK:n, toimintaa alueella. Kaikki suunnittelussa määritellyt tehtävät ovat sellaisia, joissa koalitio on pyytänyt Naton tukea. Operaatio on tarkoitus toteuttaa erityisesti Bagdadissa ja sen lähialueilla.

Operaation sotilaat eivät tule suorittamaan taistelutoimia eivätkä toimimaan samaan aikaan taisteluoperaatioita tekevien irakilaisjoukkojen kanssa. Operaatio ei myöskään tule antamaan koulutusta tai neuvonantoa sellaisille sotilasjoukoille tai ryhmittymille, jotka eivät ole Irakin hallituksen suorassa kontrollissa. Operaation suuruudeksi suunnitellaan noin 580 sotilaan vahvuutta. Läsnäolo vahvistuu asteittain ja täysi toimintavalmius on tarkoitus saavuttaa keväällä 2019. Operaatio kytkeytyy yleisellä tasolla ISIL-koalition laajempaan viitekehykseen, mutta toimii kuitenkin itsenäisenä operaationa omassa komentoketjussaan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että Suomi osallistuu Naton Irakin koulutusoperaatioon enintään viidellä sotilaalla. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä yksi Suomalainen esikuntaupseeri. Suomen osallistuminen Naton Irak-koulutusoperaatioon edistää osaltaan Suomen tavoitteita Irakin vakauttamiseksi ja on osa aktiivista osallistumistamme sotilaalliseen kriisinhallintaan.

Tommi Haapala

Kirjoittaja on Suomen Nato-edustuston apulaissotilasedustaja