Laajennettu Nato-sanasto päättää terminologiaprojektin

Valtioneuvoston kanslian projektissa valmisteltu Nato-sanasto antaa suosituksia suomen- ja ruotsinkielisiksi vastineiksi englanninkielisille nimikkeille ja termeille. Nato-terminologiaprojekti on nyt päättynyt ja Nato-sanaston toinen laajennus julkaistu.

Sanastoa on laadittu valtioneuvoston kanslian asettamassa projektissa, johon osallistui asiantuntijoita ja kieliasiantuntijoita eri ministeriöistä sekä Puolustusvoimista ja Kotimaisten kielten keskuksesta. Lisäksi sanastoa kommentoivat yhteistyökumppanit Suomesta, Ruotsista ja Euroopan unionista. 

Nato-sanastoa täydennettiin nyt Naton kriisinhallintaan, toimijoihin, toimintaympäristöön ja puolustussuunnitteluun liittyvillä käsitteillä sekä keskeisten sopimusten nimillä. Sanastossa on aiemmin julkaistu Naton poliittisen ja sotilaallisen organisaatiorakenteen nimikkeitä, Nato-yhteyksissä käytettyjä poliittisen ja sotilaallisen rakenteen henkilönimikkeitä sekä keskeisiä Naton ydintehtäviin, turvallisuuskäsityksiin ja asevalvontaan liittyviä käsitteitä. Käsitteille annetaan englannin, suomen- ja ruotsinkielisten termien lisäksi määritelmät.

Sanasto sisältää nyt lähes 220 käsitettä ja sitä on tarkoitus täydentää myöhemmin uusilla käsitteillä. Sanastotyö jatkuu edelleen asiantuntijoita konsultoiden.

Lisätietoja: Niina Elomaa, erityisasiantuntija, [email protected], p. 0295 160 265

Nato-sanasto(Linkki toiselle web-sivustolle.)