Henkilöstömuutoksia edustustossa

Kesän lomakausi on tuonut mukanaan myös henkilöstömuutoksia Suomen Nato-edustustoon. Puolustusministeriöstä Kasarmintorin laidalta sekä Porin prikaatista Satakunnan sydämestä edustustoa vahvistamaan ovat saapuneet puolustusasiainneuvos Tiina Tarvainen ja apulaissotilasedustaja, eversti Tommi Haapala.

Apulaissotilasedustaja eversti Tommi Haapala ja puolustusasiainneuvos Tiina Tarvainen aloittivat työt Suomen Nato-edustustossa.
Apulaissotilasedustaja, eversti Tommi Haapala ja puolustusasiainneuvos Tiina Tarvainen aloittivat työt Suomen Nato-edustustossa.

Uusissa tehtävissään Tarvainen ja Haapala tulevat työskentelemään aivan Suomen Nato-kumppanuuden ydinasioiden parissa. Haapala toimii apulaissotilasedustajana edustustoon sijoitettujen sotilaiden esimiehenä ja huolehtii, että kaikki sotilaalliseen yhteistyöhön kuuluvat tehtävät tulevat asianmukaisesti ja laadukkaasti hoidettua.

Puolustusasianneuvos taasen hoitaa edustustossa Suomen puolustuspoliittista kumppanuusyhteistyötä. Tarvainen arvioi etenkin Itämeren alueen turvallisuuteen liittyvien kysymysten näkyvän työssään.

- Toiminta Itämeren alueella on tällä hetkellä varsin aktiivista ja luonnollisesti tässä kontekstissa korostuu myös Suomen, Ruotsin ja Naton välisen 29+2 -yhteistyön tiivistäminen. Lisäksi EU–Nato-yhteistyön tiivistäminen tulee varmasti työllistämään. Kokonaisuudessaan tehtävänkuva edellyttää työskentelemistä hyvin erilaisen asioiden parissa kansainvälisten kollegoiden kanssa, ja odotan tätä innolla, Tarvainen kertoo.

Jotain uutta, paljon tuttua

Vaikka vaihdos Suomesta Belgiaan onkin suuri sijaintinsa puolesta, ovat asiakokonaisuudet molemmille tuttuja. Tarvainen on työskennellyt viimeiset yhdeksän vuotta Puolustusministeriön puolustuspoliittisella osastolla, joista viimeisimpänä tiukasti keväällä julkaistun puolustusselonteon parissa. Hän uskoo aiemmasta kokemuksesta olevan hyötyä nykyisten tehtävien hoidossa.

- Kansallisen puolustuksen kehittäminen edellyttää yhä tiivistyvää puolustusyhteistyötä - niin poliittisen dialogin tasolta aina käytännönläheiseen sotilaalliseen yhteistyöhön. Suomen tavoitteiden edistäminen on helpompaa, kun tietämys oman järjestelmämme asioista sekä puolustuspoliittisista suuntaviivoista ovat ajanmukaiset.

Myös Haapala kertoo kansainvälisten asioiden osalta palaavansa tavallaan juurilleen. Ennen edellistä tehtäväänsä Porin prikaatin esikuntapäällikkönä hän ehti muun muassa työskennellä Suomen Nato-edustustossa vuosina 2006–2009. Tätä edelsi kolmen vuoden jakso Pääesikunnassa Nato-deskinä. Haapala on myös palvellut kahdessa Nato-johtoisessa kriisinhallintaoperaatiossa Bosniassa (SFOR) ja Afganistanissa (ISAF), joista jälkimmäisessä hän toimi suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana.

- Olen myös saanut palvella lukuisissa muissa tehtävissä Puolustusvoimissa aina vuodesta 1991 alkaen. Aika monessa tehtävässä on ollut jonkinlainen kosketus Natoon, lähinnä kansainvälisten harjoitusten ja yhteistoimintakykyyn liittyvien arviointien kautta.

Positiivinen muutos

Brysseliin saapuminen on siis ollut luonteva muutos molemmille. Haapalalle tärkeää on ollut myös perheen myönteinen suhtautuminen muuttoon.

- Mukanani Belgiaan muuttivat vaimoni ja sekä nuorimmainen lapsemme. Myös he kokevat tämän elämänmuutoksen positiivisena. Tämä on itselleni ehkä loppujen lopuksi se kaikkein tärkein kannustin.

Tarvainen kertoo kiinnostavan työn lisäksi odottavansa innolla myös kaupungin tarjoamia vapaa-ajan mahdollisuuksia.

- Työn vastapainoksi aion harrastaa kestävyysjuoksua uusissa maisemissa, nauttia paikallisesta ruokakulttuurista sekä toivon mukaan vielä herättää henkiin aikaisemmat ranskanopintoni, hän suunnittelee.