DCB-tuella vakautta Jordaniaan

DCB-tuella vakautta Jordaniaan

Kenraalimajuri Melhim suurlähettiläs Asunmaan kanssa

Kansainvälisen turvallisuuden edistäminen on osa Suomen kehittyvää Nato-kumppanuutta. Suomi tukee Naton lähialueiden vakauden edistämistä muun muassa DCB-toiminnan avulla. Myös Jordaniassa ollaan kiinnostuneita Suomen monipuolisen osaamisen hyödyntämisestä.

Walesin huippukokouksessa lanseerattu Naton puolustus- ja turvallisuuskapasiteetin kehittämisen Defence and Related Security Capacity Building (DCB) -aloite on yksi keskeisistä Naton lähialueiden vakauden edistämiseen tarkoitetuista työkaluista. Tiistaina 2. toukokuuta Jordanian turvallisuus- ja kriisinhallintakeskuksen apulaisjohtaja, kenraalimajuri Talal Bani Melhim vieraili Naton päämajassa keskustelemassa DCB-aloitteen pohjalta tehdystä työstä Jordaniassa sekä keskuksen toiminnasta ja tavoitteista siihen liittyen. Vierailun yhteydessä kenraalimajuri Melhim tapasi myös Suomen Nato-suurlähettiläs Piritta Asunmaan. Jordania kuuluu Suomen tavoin Naton Enhanced Opportunities Partnership (EOP) -erityiskumppanuusohjelmaan.

DCB-aloiteen tavoitteena on kohdemaiden tarpeisiin räätälöidyillä koulutus- ja neuvonantotoimintaa sisältävillä tukipaketeilla tukea vakautta ja kehittää kumppanimaiden puolustuskapasiteettia kokonaisvaltaisemmin Naton naapurustossa. Tällä hetkellä erilaista DCB-tukea annetaan yhteensä neljässä maassa: Georgiassa, Irakissa, Jordaniassa ja Moldovassa. Jordanian osalta tukipaketti painottuu muun muassa tietosuojaan, kyberpuolustukseen, kokonaisvaltaiseen turvallisuuskäsitteeseen perustuvaan kriisinhallintakoulutukseen ja -harjoituksiin, improvisoitujen räjähteiden torjuntaan sekä rajaturvallisuuteen.

- Ensisijaisena tavoitteenamme on parantaa kansallista turvallisuutta ja säilyttää Jordania vakaana maana hyvin epävakaassa ympäristössä, kenraalimajuri Melhim kertoi.

Etelän haasteiden vaikuttaessa välillisesti Suomeen esimerkiksi maahanmuuton ja terrorismiuhan kautta on vakauden edistäminen Naton lähialueilla myös Suomen etujen mukaista. Suomi tukeekin Natoa sen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävissä toimissa sekä itäisessä että eteläisessä naapurustossa.

Yleisesti Suomen vahva kokemus ja asiantuntemus etenkin kriisinhallinnassa sekä koulutus- ja harjoitustoiminnassa nähtiin Jordanian turvallisuus- ja kriisinhallintakeskusta hyödyttävänä. Keskuksen tavoitteena on kasvaa tulevaisuudessa alueelliseksi osaamiskeskukseksi kriisinhallinnan saralla, joten erityisesti tässä yhteydessä Suomen mahdollinen tuki olisi merkityksellistä.

- Naton erityiskumppanuusyhteistyön ja DCB-toiminnan kautta meillä on hyvä alusta Jordanian turvallisuus- ja kriisinhallintakeskuksen tukemiselle esimerkiksi sen kriisinhallintakoulutus- ja harjoitusohjelman kehittämisessä, suurlähettiläs Asunmaa totesi.

Ennen yhteistyön konkretisoitumista on kuitenkin tunnistettava ne tarkemmat yhteistyöalueet ja toimet, joista olisi kestäviä vaikutuksia keskuksen kapasiteettiin ja yhteistoimintakykyyn.