Avoimet tehtävät - Avustaja

Suomen kansallinen toimisto (Finland Partner National Miliraty Representative, PNMR) SHAPE:ssa (Supreme Headquarters of Allied Powers Europe) hakee palvelukseensa avustajaa Belgian Monsiin.

Pääasialliset tehtävät ovat kansallisessa toimistossa sekä SHAPE:ssa palvelevien suomalaisten kansallisen tuen palvelujen tuottaminen:

 

 • Asuntojen kartoittaminen SHAPE:een siirtyville suomalaisille työntekijöille
 • Vuokrasopimusten valmistelu suomalaisten työntekijöiden osalta
 • Pankkitilien, puhelinliittymien ja internetyhteyksien avaamisen avustaminen suomalaisille työntekijöille SHAPE:ssa
 • Toimiston maksuliikenteen hoitaminen (laskujen maksatus, FC-kortit, toimistotilin tilitykset)
 • Suomalaisten työntekijöiden vakuutussopimusten (vapaaehtoiset vakuutukset; kodin irtaimiston vakuutus, ajoneuvojen vakuutukset) laatimisen avustaminen
 • Ajoneuvojen rekisteröintiprosessissa avustaminen
 • SHAPE:n In-processing ja out-prosessing kokonaisuuksien avustaminen suomalaisten työntekijöiden osalta
 • SHAPE:n kansallisen toimiston työaika- ja lomakirjanpidon ylläpitäminen
 • SHAPE:ssa työskentelevien suomalaisten lomakirjanpidon ylläpitäminen
 • SHAPE:n kansallisen toimiston hankintojen tukeminen
 • SHAPE:n kansallisen toimiston järjestelyvastuulla olevien tapahtumien tukeminen

Tehtävään hakijalta edellytetään Suomen kansalaisuutta, hyvää suomen, ranskan ja englanninkielen taitoa. Edellytämme lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä joustavuutta työaikojen ja työtehtävien suhteen.

Katsomme hakijan eduksi osaamisen Belgian asuntojen vuokraamisprosessista, pankkitilien avaamisesta ja sopimuksista liittyen paikallisiin vakuutuksiin sekä puhelin- ja internetliittymiin.

Tarjoamme monipuolisen työn mielenkiintoisessa kansainvälisessä ympäristössä NATO:n operaatiojohtoesikunnassa mukavassa työyhteisössä. Liukuva työaika ja osittainen mahdollisuus etätyöhön helpottavat työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Henkilöstön hyvinvointi ja
viihtyvyys on meille tärkeää, joten tarjoamme työntekijöillemme mm. työkykyä ja -hyvinvointia tukevan avustuksen (100 e + 100 e / kalenterivuosi). Kielikoulutustuen ja moninaisten koulutusmahdollisuuksien avulla tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Pääesikunnan kanslian alaisuuteen. Työntekijän työpaikka on Suomen kansallisessa toimistossa SHAPE:ssa, ja täytetään ensin vuoden määräajaksi ajalle 1.3.2023 – 28.2.2024 tai sopimuksen mukaan. On mahdollista, että tehtävä vakinaistetaan myöhemmin. Viikkotyöaika on 37 tuntia. Tehtävän palkkaus on 3128,66 e/kk. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys
(laki turvallisuusselvityksestä 726/2014) ennen työsuhteen solmimista. Tehtävään hakijalta edellytetään lisäksi suostumusta huumausainetestiin.

Lisätietoa tehtävän sisällöstä ja työsuhteen ehdoista voi kysyä [email protected] Pyydämme lähettämään kuvallisen työhakemuksen, CV:n ja suosittelijoiden maininnan sähköpostiosoitteeseen [email protected] ja [email protected] Hakuaika päättyy 31.1.2023.


Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perustelua tai lainmukaista syytä. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojen käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen
tietosuoja-asetus EU 679/2016).