Aina matkailu ei ole mutkatonta - Ulkoministeriö matkailijan apuna maailmalla

Vuonna 2023 ulkoministeriö ja edustustot antoivat konsulipalveluita yhteensä noin 244 000 asiakkaalle. Neuvontapalveluiden kysyntä pysyi edelleen korkeana. Ulkoministeriön ympärivuorokautista päivystystä hoitavaan päivystyskeskukseen tuli vuoden aikana yhteensä noin 7000 yhteydenottoa.

Henkilö seisoo reppu selässä, kamera ja passi kaulassa.

Avustustapauksia oli edellisten vuosien tapaan eniten niissä maissa, joihin suomalaiset mieluiten matkustavat, eli Espanjassa, Virossa, Saksassa, Thaimaassa ja Ruotsissa. Vuonna 2023 ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö oli mukana 541:n ulkomailla tapahtuneen kuolemantapauksen hoidossa. Ulkomailla rikoksen uhriksi joutuneita oli 51, sairaustapauksen vuoksi avustusta tarvinneita 214 sekä pidätettyjä ja vangittuja 112. Vangittujen luvussa ei ole mukana Pohjoismaita, koska tapaukset hoituvat suorin viranomaisyhteyksin Pohjoismaiden välillä. 

Vuonna 2023 Suomen edustustoissa maailmalla myönnettiin 20 369 uutta passia (23 297 v. 2022) ja 4538 henkilökorttia (4373 v. 2022).  

Vuoden suurin yksittäinen konsulikriisitilanne syntyi, kun Hamas hyökkäsi Israeliin lokakuun alussa 2023. Israelista ja Palestiinalaisalueilta avustettiin pois lähes 200 suomalaista. Suurin osa suomalaisista poistui maasta Suomen järjestämällä kotiutuslennolla. Lisäksi ulkoministeriö avusti konsuliavun piiriin kuuluvia Gazasta Egyptiin. Yhteistyötä tehtiin myös Ruotsin ja muiden EU-maiden kanssa.

Luonnon tai ihmisen aiheuttamia kriisi- ja poikkeustilanteita, joilla oli merkitystä suomalaisten matkailijoiden suojelun näkökulmasta, oli maailmalla viime vuonna kaikkiaan lähes sata. Esille nousivat erityisesti maiden sisäiset konfliktit ja levottomuudet, esimerkiksi Sudanissa, jossa toteutettiin laaja kansainvälinen evakuointioperaatio. Näiden lisäksi luonnononnettomuudet (esimerkiksi hirmumyrskyt, metsäpalot, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset) työllistivät ulkoministeriötä. 

Matkustustiedotteet kiinnostavat

Ulkoministeriö julkaisee matkustustiedotteita yli 150 maahan ja ne ovat edelleen ulkoministeriön ulkoisten verkkosivujen luetuinta sisältöä. Vuonna 2023 lukijoita kiinnostivat eniten Espanja, Kreikka Italia ja Thaimaa. Kriisialueiden maiden matkustustiedotteita seurataan myös aina aktiivisesti.

Viime vuonna lähes 190 000 matkailijaa teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen yhteensä 203 maahan tai alueelle Matkustusilmoitus.fi -palvelun(Linkki toiselle web-sivustolle.) kautta. Matkustusilmoitusten määrä nousi edellisvuodesta n. 10 prosenttia. 

Eniten ilmoituksia tehtiin Espanjaan, Kreikkaan, Italiaan ja Thaimaahan. Matkustusilmoituksen kautta ministeriö saa kriisitilanteessa nopeasti yhteyden matkailijaan, jos maan turvallisuustilanne niin vaatii. Myös ulkomaille pysyvästi tai toistaiseksi muuttavan kannattaa tehdä matkustusilmoitus.

Ulkoministeriö on matkailijan tukena maailmalla

Suomalaisten matkailijoiden kohtaamat ongelmat ja tiedontarve maailmalla eivät ole vähentyneet erilaisten suurempien tai pienempien kriisitilanteiden lisääntyessä kaikkialla. Passin vanheneminen, häviäminen tai unohtuminen on edelleen suurin yksittäinen ongelma, sillä ilman passia tai henkilökorttia matka ei pääse alkamaankaan.   

Aina ei riitä, että passi on voimassa matkan ajan. Useiden maiden viranomaiset vaativat, että passi on voimassa vielä useita kuukausia matkan jälkeen. Monikansalaisilta saatetaan edellyttää maasta poistuttaessa myös toisen kotimaan passin esittämistä. Säilytä passi turvallisessa paikassa, älä jätä sitä tai muitakaan arvotavaroita esimerkiksi autoon matkallasi. 

Passin tai henkilökortin hankkiminen ulkomailla voi tarkoittaa pitkääkin matkaa lomapaikkakunnalta pääkaupunkiin, mistä aiheutuu ylimääräisiä majoituskuluja, uusien paluulippujen hankinta ja passimaksu.

Ulkoministeriön konsulipalvelut suosittelee ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen aina ennen matkalle lähtöä. Suomessa sairasvakuutettu voi saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa oleskellessaan siellä tilapäisesti. Hoidettavan maksettavaksi jää omavastuuosuus. Kortilla ei kuitenkaan voi saada sairaankuljetusta Suomeen. Sairaalalaskut voivat erityisesti kaukomailta helposti nousta tuhansiin euroihin, ja ambulanssilennot Suomeen maksavat kymmeniä tuhansia euroja.

Ennen matkaa kannattaa tutustua kohdemaan matkustustiedotteeseen(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja tehdä oma matkustusilmoitus(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Avuntarvitsijoiden yhteydenottoja tulee niin edustustoihin, ministeriöön kuin ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen (+358 9 160 55555, [email protected]). Päivystyksen vastuulla on kaikkien Suomen ulkomaanedustustojen virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen konsulipäivystys. Ensisijaisena tehtävänä niin edustustoilla kuin päivystyskeskuksellakin on neuvoa ja auttaa asiakasta edistämään omatoimisesti asiaansa. Ulkomaan matkaa suunniteltaessa tai viimeistään jos jotain ikävää matkan aikana sattuu, on tärkeä muistaa ulkoministeriön tarjoamat palvelut. 

Ulkoministeriö lopettaa Nettikonsulin Facebook-sivuston yhtenä viestintäkanavana tammikuussa, sen vähäisen käytön takia. Jatkossa kriisitilanteista tiedottaminen keskitetään matkustustiedotteisiin, edustustojen ja ulkoministeriön verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaville. Kriisitilanteesta tiedotetaan myös suoraan matkustusilmoituksen tehneille tilanteen vaatiessa.

Lisätietoja

  • Outi Saarikoski, konsuliasioiden yksikön päällikkö, puh. 0295 350 696, [email protected]