Ulkoministeriö kartoittaa viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanottopalvelujen markkinoita

Ulkoministeriö kilpailuttaa ulkoistetut maahantulohakemusten vastaanottopalvelunsa vuoden 2024 aikana. Ulkoministeriö valmistautuu kilpailutukseen toteuttamalla markkinakartoituksen syksyllä 2023.

Tällä hetkellä ulkoministeriö käyttää ulkoista palveluntarjoajaa viisumi- ja oleskelulupahakemuksien vastaanottopalveluissa n. 30 maassa, yhteensä lähes sadalla paikkakunnalla.

Markkinakartoituksessa selvitetään markkinoilla olevia palveluntarjoajia, heidän palveluja ja digitaalisia palveluratkaisuja sekä palveluverkon kattavuutta eri maissa. Kartoituksessa selvitetään myös muiden maiden kokemuksia palvelutoimittajista ja palveluiden laadusta sekä pyritään tunnistamaan mahdollisia uusia palveluratkaisuja ja niihin liittyviä teknisiä toteutuksia. Markkinakartoituksen avulla arvioidaan myös tulevan palveluhankinnan arvoa.

Ilmoitus markkinakartoituksesta ja siihen liittyvä tietopyyntö, yhteystiedot ja vastausohjeet on julkaistu palveluntarjoajille julkisten hankintojen HILMA-palvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Vastauksia palveluntarjoajilta odotetaan 20.10.2023 mennessä.