Suomen Windhoekin-suurlähetystö etsii koordinaattoria

Suomen Windhoekin suurlähetystö etsii koordinaattoria aikavälille 1.7.2022-30.4.2025. Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää viimeistään 22.4.2022.


Tehtävä on luonteeltaan asiantuntijatehtävä, joka edellyttää kehitysyhteistyö- ja kaupallis-taloudellisten kysymysten tuntemusta. Koordinaattori vastaa edustuston paikallisen yhteistyön määrärahalla (PYM) rahoitettavien hankkeiden hallinnoinnista sekä toimii osana edustuston Team Finland –tiimiä vastaten esim. opetus-ja koulutussektorin yhteistyöstä. Windhoekin edustustossa työskentelevän koordinaattorin keskeiset työtehtävät ovat:

  • edustuston PYM-koordinaattorina toimiminen; kehitysyhteistyötoimintojen suunnittelu ja hallinnointi ml. hankehakujen valmistelu ja toteutus
     
  • työskentely osana suurlähetystön Team Finland -tiimiä; kaupallis-taloudellisissa kysymyksissä avustaminen, Namibian markkinamahdollisuuksien kartoittaminen, suomalaisyritysten tukeminen vienninedistämisessä/kaupallisessa yhteistyössä
  • Namibian demokratiakehityksen, ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan seuranta ja niistä raportointi
  • kansalaisjärjestö- sekä avunantajayhteistyö, ml. EU-delegaatio ja YK-järjestöt
  • AHA-KYT- järjestelmävastaava
  • edustuston II-virkamiehen sijainen
  • muut edustuston päällikön määräämät työtehtävät

Tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa on hyödyksi perehtyneisyys suomalaiseen tarjontaan esim. energia-, kaivos-, koulutus- tai maataloussektoreilla. Lisäksi arvostamme ulkoministeriön toiminnan ja kehitysyhteistyön hankehallinnon tuntemusta. Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Koordinaattorilla tulee olla hyvä paineensietokyky sekä taito omaksua nopeasti suuria määriä uutta tietoa ja mukautua muuttuviin tilanteisiin. Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuunkantoa ja kykyä toimia joustavasti työyhteisön jäsenenä monikulttuurisessa työympäristössä. koordinaattori toimii suurlähettilään alaisuudessa yhteistyössä suurlähetystön Team Finland -koordinaattorin kanssa. koordinaattori palkataan ns. paikallisesti palkatun työntekijän ehdoin, jolloin työsuhteeseen sovelletaan Namibian lainsäädäntöä. Tehtävän palkkaus määräytyy asemamaan palkkatason mukaan. Työnantaja ei osallistu mahdollisiin muutto-, asumis-, lasten koulutus- tai muihin vastaaviin kustannuksiin. Tehtävään valitun henkilön perehdytys tapahtuu työn ohessa Suomen Windhoekin-suurlähetystössä ja tarvittaessa ulkoministeriössä Helsingissä.

Tehtävään ehdolla olevasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle)(Linkki toiselle verkkosivustolle). Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016). Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietolainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietoja eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa: um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Huomioithan, että hakemalla tehtävään hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Vapaamuotoiset, suomenkieliset hakemukset ansioluetteloineen otsikolla ”Koordinaattori / SL Windhoek” pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 22.4.2022 sähköpostilla osoitteisiin sanomat.win(a)formin.fi Mahdolliset haastattelut järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen virtuaalisesti (tai mahdollisuuksien mukaan paikan päällä).

Lisätietoja tehtävästä antavat suurlähettiläs Leena Viljanen leena.viljanen(a)formin.fi ja koordinaattori Hannele Hupanen, hannele.hupanen(a)formin.fi. Työsuhteen ehtoja koskevia lisätietoja antaa toimistosihteeri Henna Mäki-Mantila, henna.maki-mantila(a)formin.fi