Suomen Windhoekin-suurlähetystö etsii assistenttia

Suomen Windhoekin-suurlähetystö etsii assistenttia kokoaikaiseen työsuhteeseen. Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää viimeistään 27.3.2024.

Tehtävä: Assistentti, taloudellinen yhteistyö
Sijainti: Suomen suurlähetystö Windhoekissa, Namibiassa
Alkamispäivämäärä: 1.5.2024
Hakuaika päättyy: 27. maaliskuuta 2024.

Suomen Windhoekin-suurlähetystön päätavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa Suomen ja Namibian kahdenvälisiä suhteita. Tällä viitataan poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin, sekä yhteistyöhön muun muassa paikallisen kehityksen, kulttuurin, tieteen ja tutkimuksen aloilla. Taloudellisen yhteistyön alalla Suomen suurlähetystö edistää suomalaisten yritysten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia Team Finland -verkoston kautta tiiviissä yhteistyössä namibialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurlähetystö edistää Suomen maakuvaa ja suomalaista osaamista ja kulttuuria Namibiassa. Suurlähetystö tukee myös Namibian kansalaisyhteiskuntaa tekemällä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Assistentin tehtäviin kuuluu monipuolisesti erilaisia tehtäviä kuten Namibian markkinamahdollisuuksista tiedottamista suomalaisyrityksille, tapaamisten, tapahtumien ja vierailuiden järjestämistä, kokous- ja matkajärjestelyiden tekemistä, raportoinnissa avustamista, sekä kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnissa avustamista.

Lisäksi assistentti tuottaa sisältöä suurlähetystön sosiaalisen median kanaville ja edustuston nettisivuille, vastaa edustustoon tuleviin tiedusteluihin ja ylläpitää tietokantoja. Työ edellyttää matkustamista Namibiassa ja toisinaan myös maan ulkopuolella.

Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tarkkuutta, koordinaatiokykyä ja hyviä yhteistyötaitoja. Tehtävässä vaaditaan myös yleisimpien it-ohjelmistojen sujuvaa hallintaa.

Assistentti palkataan ns. paikallisesti palkatun työntekijän ehdoin, jolloin työsuhteeseen sovelletaan Namibian lainsäädäntöä. Hakijalta vaaditaan työlupaa Namibiassa työskentelyyn. Tehtävän palkkaus määräytyy asemamaan palkkatason mukaan. Työnantaja ei osallistu mahdollisiin muutto-, asumis-, lasten koulutus- tai muihin vastaaviin kustannuksiin. Tehtävään valitun henkilön perehdyttäminen tapahtuu työn ohessa Suomen Windhoekin-suurlähetystössä ja tarvittaessa ulkoministeriössä Helsingissä. Tehtävään ehdolla olevasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Hakemus liitteineen säilytetään edustustossa vuoden ajan. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016). Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietolainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietoja eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa: www.um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa(Linkki toiselle verkkosivustolle)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Huomioithan, että hakemalla tehtävään hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Ydintehtävät

* Avustaminen Team Finland -työssä Namibiassa ja Angolassa

* Avustaminen raportoinnissa sekä kauppaan ja talouteen liittyvän materiaalin valmistelussa

* Suurlähetystön asiakassuhteiden hallinnasta (CRM) ja asiakaspalautekyselyistä vastaaminen

* Osallistuminen suurlähetystön maakuva- ja sosiaalisen median viestintätyöhön sekä mediatiivistelmien tuottamiseen

* Avustaminen tapahtumien, vierailujen ja tapaamisten järjestämisessä

* Hallintotehtävät, kuten tietokantojen ylläpito ja pienhankintojen toteuttaminen

* Paikallisiin tiedusteluihin vastaaminen (liikekumppanuusehdotukset, opiskelumahdollisuudet Suomessa)

* Kehitysyhteistyöprojektien hallinnassa avustaminen

* Koordinaattorin sijaisena toimiminen

* Muut suurlähettilään osoittamat tehtävät

Vaadittava kokemus

Tehtävään valittavalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa mielellään kansainvälisten suhteiden, kehitystutkimuksen, taloustieteen, liiketalouden, viestinnän, journalismin tai taloustieteen alalta tai muulta soveltuvalta alalta.

Kokemus vastaavista kehitysyhteistyön tai kaupan edistämisen tehtävistä katsotaan eduksi.

Kokemus erityisesti energia-, kaivos- tai kiertotaloudesta ja koulutuksesta katsotaan eduksi.

Aiempi kokemus kansainvälisistä tehtävistä tai valtionhallinnosta katsotaan eduksi.

Edellytetään kokemusta viestinnästä sosiaalisessa mediassa (Facebook, X).

Taidot

Nopeatempoisessa toimintaympäristössä vaaditaan erinomaisia organisointi- ja ajanhallintataitoja.

Edellytämme erinomaisia sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä.

Motivoituneisuus ja halukkuus oppia ja kehittyä katsotaan eduksi.

Tehtävä edellyttää erinomaisia IT-taitoja erityisesti Microsoft Officen (Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint) käytössä.

Kielitaito

Edellytämme sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Suomen kielen taito katsotaan eduksi.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 27.3.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Viestin otsikoksi merkitään ”Assistentti /  Windhoek”. Vain jatkoon valittuihin hakijoihin ollaan yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa assistentti Pietari Arikka ([email protected]). Työsuhteen ehtoja koskevia lisätietoja antaa hallintovastaavaVille Linnala ([email protected])