Namibian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Namibian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Namibian BKT kasvoi tänä vuonna vaatimattomat 1,3 prosenttia, mikä on kuitenkin merkittävä parannus viime vuoden rajuun supistumiseen (-8,5 prosenttia) verrattuna. Talouden toipuessa Covid-19 –pandemian seurauksista Team Finland toiminnan painopistealueet energia, kaivostoiminta ja opetus tarjoavat runsaasti markkinamahdollisuuksia. Namibia on nostanut uudeksi prioriteetikseen vihreän vedyn tuotannon nopealla aikataululla kasvattaakseen omaa energian tuotantoaan ja samalla puhtaan energian osuutta sähköntuotannostaan.

Kysyntätilanne

Namibian vahvuuksia ovat nuori väestö, rauha ja vakaus, rikkaat luonnonvarat, toimiva infrastruktuuri sekä Afrikan vapain media. Maidemme erityissuhteen ansiosta suomalaiset toimijat tunnetaan Namibiassa ja heitä pidetään ammattitaitoisina ja luotettavina. Talouskasvun nostamiseksi jälleen kasvu-uralle, Namibian hallitus on vuosien 2021-2025 toimintasuunnitelmassaan asettanut tavoitteekseen talouden monipuolistamisen, tuotantoketjujen kehittämisen, työpaikkojen luomisen, maatalouden ja omavaraisuuden vahvistamisen, digitaalisen transformaation sekä vihreän siirtymän kasvattamalla samalla omaa energiatuotantoaan. Maa pyrkii houkuttelemaan lisää kansainvälisiä investointeja kehittämällä toimintaympäristöä suotuisammaksi mm. uudistamalla lainsäädäntöä ja poistamalla erilaisia kaupan ja investointien esteitä. Namibia tavoittelee myös roolia porttina eteläisen Afrikan markkinoille.

Potentiaaliset markkinamahdollisuudet

Energia: Namibia pyrkii hiilineutraaliuteen ensimmäisenä maana Afrikassa ja on lisäämässä merkittävästi uusiutuvan energian lähteitään kasvattamalla mm. aurinko-, tuuli-, vesi ja bioenergian tuotantoa, joille on paljon potentiaalia. Uutena prioriteettina on vihreä vety ja tavoitteena tuotannon käynnistäminen v. 2026. Namibian pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa kotimaista energiantuotantoa voimakkaasti voidakseen tuonnin sijasta viedä sähköä. Nykyisellään 60 prosenttia sähköstä tuodaan naapurimaista. Markkinamahdollisuuksia löytyy energian tuotannon lisäksi energian varastoinnissa, jäte-energian hyödyntämisessä ja tulevaisuuden energiajärjestelmien kehittämisessä.

Kaivostoiminta: Kaivosteollisuus on Namibian talouden kulmakivi.  Sen osuus viennistä on puolet ja Namibia lukeutuu maailman tärkeimpiin uraanin ja korkealuokkaisten timanttien tuottajiin. Kaivossektori elää murroksen aikaa, ja uusiutuvan energian ja kestävän kehityksen teemat ovat enenevässä määrin läsnä myös Namibian kaivostoiminnassa. Suomalaiselle tietotaidolle, osaamiselle ja pääomalle olisi kysyntää erityisesti kaivoksille elintärkeän energian tuotannossa ja jakelussa, vedensaannin ratkaisuissa (esim. suolanpoistolaitokset), arvoketjujen jalostustyössä, teknologisissa ratkaisuissa sekä kaivostoiminnan ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutus: Namibiassa arvostetaan koulutusta, mikä ilmenee myös alan suuresta osuudesta maan budjetissa (25 prosenttia v. 2021). Käynnissä on opetussektorin uudistaminen, ja erityisesti digitalisaatioon ja teknologiaratkaisuihin halutaan panostaa entistä enemmän. Suomalaisen koulutusjärjestelmän holistinen oppimismalli, teknologiaratkaisut sekä opettajankoulutukseen liittyvät ratkaisut pätevöitymisen parantamiseksi kiinnostavat. Korkeakoulujen väliselle yhteistyölle ja verkostoitumiselle on kysyntää, samoin yksityisen sektorin kontakteille. Turun yliopiston Windhoekissa sijaitseva Future Tech Lab-etäkampus tarjoaa mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön sekä opiskelijavaihtoihin.

Teksti: Leena Viljanen, Suomen suurlähettiläs, Namibia