18.9.2019

Mosambik: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Cabo Delgado: Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen varovaisuus on tarpeen kaikkialla Mosambikissa. Vältä pimeällä liikkumista ja mahdollisia mielenosoituksia.

Ajankohtaista

Maaliskuussa 2019 tapahtuneen hirmumyrsky Idain jäljiltä suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista Sofalan ja Manican maakuntiin. Alueet ovat kärsineet myrskytuhoja laajalti, rankkasateet ja tulvat ovat katkoneet teitä, tietoliikenneyhteydet ja vedenjakelu eivät toimi normaalisti ja erilaisten sairauksien kuten koleran ja malarian odotetaan leviävän. Myös alueen sairaalat ovat kärsineet myrskyn aiheuttamista tuhoista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Rikollisuus lisääntyy juhlapäivien ja lomakausien aikana. Ole tarkkana, seuraa uutisia, vältä mahdollisia mielenosoituksia sekä pimeällä liikkumista.

Joulukuussa 2016 solmittu tulitauko hallituksen ja oppositiopuolue Renamon välillä on toistaiseksi pitänyt ja yleinen ilmapiiri rauhoittunut. Maan sisäpoliittisen tilanteen kärjistyminen aiheutti levottomuuksia varsinkin maan keskiosissa, mm. Zambezian, Sofalan, Manican ja Teten provinsseissa. Alueella oleskelevia kehotetaan edelleen tarkkaavaisuuteen.

Vältä tarpeetonta matkustamista Cabo Delgadon maakuntaan alueella tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Pohjois-Mosambikissa on lokakuusta 2017 alkaen tapahtunut aseellisia väkivaltaisuuksia, jotka ovat kohdistuneet myös siviiliväestöön. Myös rikollisuus on lisääntynyt merkittävästi.

Väestö on yleisesti ottaen ystävällistä ja auttavaista, mutta lähempään tuttavuuteen tuntemattomien henkilöiden kanssa on syytä suhtautua varovaisesti.

Rikollisuus

Rikollisuus lisääntyy lomakausien (joulukuu-tammikuu) sekä juhlapäivien aikana. Pääkaupungissa Maputossa todennäköisyys joutua ryöstön tai varkauden kohteeksi on suurempi kuin maaseudulla. Turistit ovat tarkemman huomioon kohteena ja portugalinkieltä taitamattomat ulkomaalaiset on helppo tunnistaa. Maputon rannalla ei kannata liikkua yksin tai edes pienessä seurueessa, ellei siellä ole muita ihmisiä. Maputon keskustassa jalankulkijan on syytä välttää runsaasti pensaikkoa kasvavia tieosuuksia ja merelle viettäviä rinteitä. Myös keskustan pääkatu Avenida Julius Nyerereltä lähtevällä Friedrich Engels –kadulla on tapahtunut ryöstöjä päiväsaikaan.

Suurlähetystö suosittelee vahvistamaan passikopion oikeellisuuden joko edustustossa tai notaarilla (esim. Quarto Cartório, Av. Armando Tivane 982) mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Kopio passista sekä viisumista maahantuloleimoineen tulee pitää mukana kaupungilla liikkuessa.

Ryöstöstä tulee tehdä rikosilmoitus poliisilaitokselle matkavakuutusta varten. Tämä prosessi saattaa kestää muutaman päivän, joten ilmoitus on tehtävä mahdollisimman nopeasti rikoksen tapahduttua.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista, autot usein huonokuntoisia ja maan liikennekulttuuri poikkeaa muutenkin suomalaisesta. Kuljettajat eivät välttämättä tunne eivätkä kunnioita liikennesääntöjä. Alkoholin ja huumeiden alaisena ajaminen varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin on yleistä. Pimeällä ajamista ei suositella kaupungin ulkopuolella. Pidä auton ikkunat kiinni ja ovet lukittuina varsinkin risteysalueilla pysähtyessä. Autolla liikkuessa voi joutua poliisin pysäyttämäksi lahjusten toivossa. Myös autokaappauksia on esiintynyt. Tuntemattomia ei kannata ottaa kyytiin.

Teiden kunto ja ajo-olosuhteet vaihtelevat. Julkiset kulkuvälineet, erityisesti chapat (minibussit) ovat erittäin huonokuntoisia ja kuljettajat ajavat usein ylinopeutta. Pahimmat onnettomuudet tapahtuvat näillä minibusseilla eikä niiden käyttöä suositella.

Sadekauden aikana (marras-huhtikuu) tulvat ja rankkasateet voivat vaikeuttaa maanteillä matkustamista. Tarkista tilanne Mosambikin Ilmatieteen laitoksen sivuilta ennen matkalle lähtöä: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) http://www.inam.gov.mz/index.php/pt/

Jos matkustat maan halki, varaudu siihen että jotkut tiet tai tieosuudet vaativat nelivetoisen ajoneuvon. Varmista, että ajoneuvosi on hyvässä kunnossa ja että sinulla on mukanasi ensiapulaukku, vararengas, riittävät viestintävälineet sekä tarpeeksi vettä ja polttoainetta määränpäähän saakka. Älä lähde matkaan, jos et tunne paikallisia olosuhteita.

Luonnonolot

Marras-huhtikuussa trooppiset myrskyt ovat todennäköisiä. Lisätietoja löytyy TSR-Tropical Storm Risk- verkkosivuilta http://www.tropicalstormrisk.com.

Tulvat ja maanvyöryt ovat mahdollisia pitkittyneiden sateiden jälkeen. Älä yritä ylittää tulva-aluetta, koska siinä voi olla sähkövaraus kaatuneitten sähkölinjojen takia.

Terveys

Mosambikissa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

HIV-tartunnat ovat yleisiä. Riskikäyttäytymistä tulee välttää.

Yleensä köyhemmillä asuinalueilla voi sadekausien yhteydessä esiintyä koleraa.

Hyvään hygieniaan on tärkeää kiinnittää huomiota.

Terveydenhuollon valmiudet ovat heikot.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin on periaatteessa sallivaa. Seksuaalista suuntausta ei kuitenkaan ole syytä osoittaa yleisillä paikoilla.

Huumeiden hallussapito on rangaistava rikos.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Maputon-suurlähetystö

Avenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].