Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Olemme koonneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä matkustamisesta ja koronaviruksesta sekä vastaukset niihin.

Usein kysytyt kysymykset, päivitetty 15.5.2020 

Älä matkusta ulkomaille juuri nyt.

Hätätilanteessa soita ulkoministeriön päivystyskeskukseen.

 

Voinko matkustaa kesälomalla ulkomaille?

Koronavirus ja sen leviäminen muodostavat edelleen suuren globaalin riskin. Pandemian takia tilanne voi muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti.

Eri maissa toteutettavat rajoittamistoimet voivat yllättää myös matkailijan: paikalliset karanteenimääräykset, liikkumisen rajoitukset, liikenteen vaikeutuminen, maasta poistumisen rajoittaminen, palveluiden sulkemiset, ml. ruoan saatavuus, koskevat kaikkia.

Useilla mailla on edelleen käytössä karanteenimääräyksiä, joita on noudatettava. Karanteeneja voidaan ulkomailla määrätä eri perustein ja alemmalla kynnyksellä kuin Suomessa.

Matkustamisen kannalta riskitekijä on myös se, että varatut lennot tai muut yhteydet voivat peruuntua äkillisesti, ja meno- tai paluumatka estyy. Matkustaminen itsessään kohottaa tartuntariskiä.

Ulkoministeriön kyky auttaa pulaan joutunutta on pandemiatilanteessa rajallinen. Globaalisti lähes kaikissa maissa vallitsevat poikkeusolot tai hätätila ja perusoikeuksia rajoitetaan tai voidaan rajoittaa. Myöskään matkavakuutus ei pandemiatilanteessa välttämättä auta.

Ulkoministeriön koko maailman kattava matkustussuositus on: ”vältä tarpeetonta matkustamista”.

Tarpeettomalla matkustamisella tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja. 

Lisäksi maakohtaisissa matkustustiedotteissa matkustussuositukset voivat olla tätäkin voimakkaampia esimerkiksi sodan takia.


Joudun matkustamaan ulkomaille, mitä minun tulee huomioida?

Koronapandemian vuoksi ulkoministeriö suosittaa välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille toistaiseksi. Jos riskeistä huolimatta ulkomaille tulee matkustaa, ota huomioon vähintään seuraavat asiat:

Matkustusilmoitus

Matkustusilmoitus on syytä tehdä aina, koska tällä tavoin UM tulee tietoiseksi sijainnistasi ja voi olla yhteydessä sinuun. Voit tehdä sen myös ulkomailla ollessasi.

Matkavakuutus

Ulkoministeriö suosittelee aina yksityisen matkavakuutuksen ottamista. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava.

Maahantulosäännökset

On hyvä huomata, että useat maat rajoittavat edelleen maahan saapuvaa matkustajaliikennettä ja voimassa voi olla myös esimerkiksi poikkeuksellisia viisumisäännöksiä. Varmista ajantasaiset maahantulosäännökset kohdemaan viranomaisilta.

Eri maiden osalta tietoa rajoituksista löytyy esimerkiksi oheisilta Euroopan komission sivustoilta:

Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 

sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta

Maakohtaiset rajoitukset

Useilla mailla on edelleen käytössä karanteenimääräyksiä, joita on noudatettava. Karanteeneja voidaan ulkomailla määrätä eri perustein ja alemmalla kynnyksellä kuin Suomessa. Ulkona liikkumista koskien voi olla rajoituksia ja hengityssuojainten käyttö pakollista. Myös lentoyhtiöillä ja lentokentillä saattaa olla vaatimuksia suojainten käytöstä. Lentokentälle tai lennolle pääsyn edellytyksenä voi olla myös kuumeen mittaus.

Maan sisällä voi olla rajoituksia lentoliikenteessä ja muussa julkisessa liikenteessä. Lentokenttätoiminnassa sekä kauttakulkuliikenteessä voi olla erilaisia ehtoja ja asiakirjavaatimuksia.

Useiden palveluiden saaminen voi olla myös rajoitettua. Ravintolat, hotellit, museot, nähtävyydet ja muut suurelle yleisölle tarkoitetut paikat kuten puistot voivat olla suljettuina.

Rajoitusten rikkomisesta saattaa seurata huomattavia sanktioita.

Terveydenhuolto ja terveyteen liittyvät määräykset

Sairaustapauksessa hoitoon pääsy ulkomailla voi paikallisen terveydenhuollon kapasiteetin kuormittumisen vuoksi olla vaikeaa.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Osassa maita suojamaskeja on pakollista käyttää ja kuumemittaukset ovat pakollisia. Myös karanteenisäännöt voivat poiketa merkittävästi Suomen karanteeniohjeistuksesta.

Ulkomaanmatkalta Suomeen palaavien henkilöiden tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Lisätietoa THL:n sivuilta.
 

Minun on välttämättömästä syystä matkustettava ulkomaille, mutta kohdevaltio ei salli minun saapua sinne. Voiko ulkoministeriö tai edustusto kirjoittaa minulle luvan maahan saapumiseen?

Kunkin valtion viranomaiset määräävät itse siitä, keitä henkilöitä maahan saa saapua, ja matkailijan on noudatettava näitä määräyksiä. Ulkoministeriö tai Suomen edustustot eivät voi päättää maahan saapumisesta, eikä lupakirjeitä ole mahdollista kirjoittaa.

Ajantasaiset maahantulosäädökset tulee tarkistaa aina kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Eri maiden osalta tietoa rajoituksista löytyy esimerkiksi oheisilta Euroopan komission sivustoilta:

Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 

sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta
 

Olen Suomen kansalainen ja matkustamassa ulkomaalaisen perheenjäseneni kanssa kesänviettoon Suomeen, voimmeko saapua Suomeen?

Ulkoministeriö ei päätä tästä, vaan Suomeen saapumiseen liittyvissä kysymyksissä on käännyttävä Suomen rajaviranomaisten puoleen.

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen

Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 14.5.2020 alkaen

Ulkomaanmatkalta Suomeen palaavien henkilöiden tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Lisätietoa THL:n sivuilta.
 

Olen tehnyt matkustusilmoituksen ja palannut nyt Suomeen, pitääkö minun ilmoittaa asiasta ulkoministeriölle?

Jos matkustusilmoituksessasi on ollut päättymispäivä, ja olet palannut suunnitellusti Suomeen, poistuu matkaasi koskeva ilmoitus automaattisesti eikä tarvetta erilliseen poistamiseen ole.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai palaat aiemmin, on ilmoitus syytä poistaa. Näin saamme tietää, että et ole enää ulkomailla, emmekä lähetä jatkossa sinulle enää kyselyitä ja tiedotteita.

Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen [email protected]  Pyydämme huomioimaan, että ilmoituksen muuttamista ja poistamista koskevien pyyntöjen käsittely voi olla ajoittain ruuhkautunut.
 

En pääse palaamaan suunnitellusti kotiin, miten saan muutettua matkustusilmoitukseni?

Jos olet tehnyt matkustusilmoituksen ja oleskelusi ulkomailla pitkittyy, on matkustusilmoituksen päättymispäivää syytä muuttaa. Näin saamme tiedon siitä, että olet edelleen ulkomailla ja voimme lähettää sinulle sekä tiedotteita että kyselyitä.

Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muuttaa ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, tee uusi matkustusilmoitus. Tarvittaessa voit lähettää viesti [email protected]  Pyydämme huomioimaan, että ilmoituksen muuttamista ja poistamista koskevien pyyntöjen käsittely voi olla ajoittain ruuhkautunut.
 

Olemme suunnitelleet palaamista Suomeen autolla Euroopan läpi, onko se mahdollista?

Kauttakulku kotiin palaamiseksi on sallittua, mutta autolla Euroopassa liikkuvien on varauduttava eri maiden liikkumista rajoittaviin määräyksiin ja noudatettava niitä. Matkan tarkoitus on pyydettäessä pystyttävä todistamaan kunkin maan vaatimalla tavalla.

Eri maiden osalta tietoa rajoituksista löytyy esimerkiksi oheisilta Euroopan komission sivustoilta:

Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 

sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta

Ulkomaanmatkalta Suomeen palaavien henkilöiden tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Lisätietoa THL:n sivuilta.
 

Voiko Suomen valtio lennättää ulkomailta kotiin?

Eri valtioiden järjestämiä maksullisia kotiutuslentoja ei juurikaan ole enää saatavilla, vaan matkailijan tulee ensi sijassa itse selvittää paluumahdollisuuksiaan olemassa olevia kaupallisia reittejä käyttäen. Ulkoministeriöllä ei tällä hetkellä ole uusia kotiutuslentoja suunnitteilla. Myös Suomen edustustot pyrkivät tiedottamaan olemassa olevista liikenneyhteyksistä sosiaalisen median kanavillaan, Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole tehnyt matkustusilmoitusta, tee se nyt. Matkustusilmoituspalvelun kautta UM saa yhteyden matkailijoihin, ja palvelun kautta voimme lähettää matkailijoille myös tietoa esimerkiksi mahdollisista lennoista.

Matkailijoilta vaaditaan nyt sopeutumista tilanteeseen ja epätietoisuuden sietämistä. On hyvä varautua myös siihen, että kaikki matkailijat eivät voi välittömästi palata Suomeen puuttuvien liikenneyhteyksien vuoksi.
 

Voiko UM kieltää minua matkustamasta tai määrätä minut keskeyttämään lomani?

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Ulkoministeriön toimivaltaan ei kuulu rajoittaa suomalaisten liikkumisvapautta, eikä ketään voida sitovasti kieltää matkustamasta ulkomaille tai määrätä palaamaan Suomeen. Matka- tai paluupäätöksen tekee aina matkailija itse.

Suomalaista ei voi estää poistumasta Suomesta, mutta on hyvä huomata, että myös useat muut maat ovat rajoittaneet maahan saapuvaa matkustajaliikennettä ja useissa maissa on asetettu merkittäviä rajoituksia myös liikkumiseen maan sisällä. Maahan saapuva matkailija voidaan asettaa myös karanteeniin.

Sairaustapauksessa hoitoon pääsy ulkomailla voi paikallisen terveydenhuollon kapasiteetin kuormittumisen vuoksi olla vaikeaa. Myös Suomeen paluu voi vaikeutua merkittävästi peruuntuvien lentojen vuoksi.

Tämän hyvin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tarpeetonta matkustamista ulkomaille on syytä välttää toistaiseksi. 
 

Korvaako vakuutus, jos matka jää tekemättä?

Vakuutuskorvausasioissa on käännyttävä oman vakuutusyhtiön puoleen. Vakuutusehdot ovat erilaisia ja tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava.

Vakuutuskorvauksen saaminen peruuntuneesta tai keskeytyneestä matkasta on asiakkaan ja vakuutusyhtiön välinen asia, eikä ulkoministeriö voi ottaa tähän kantaa, eikä antaa asiasta myöskään todistuksia.

Vaikka matkanjärjestäjät ja vakuutusyhtiöt hyödyntävätkin ulkoministeriön matkustustiedotteita omissa peruutusehdoissaan ja korvauskäytännöissään, on tärkeää huomata, että matkustustiedotteita ei julkaista näitä tarkoituksia varten.

Perustietoa matkavakuutuksista löytyy vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sivuilta.
 

Voivatko Suomen viranomaiset auttaa, jos suomalainen matkailija määrätään maailmalla karanteeniin?

Kunkin maan viranomaiset noudattavat omaa lainsäädäntöään ja esimerkiksi karanteenisäännökset tai kynnys karanteeniin asettamiseksi voivat olla erilaisia eri maissa. Matkailijan on aina noudatettava kohdemaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, ja mahdollinen karanteeni on suoritettava ko. maassa.

Hätätilanteessa matkailija voi olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön tai ulkoministeriön päivystyskeskukseen, mutta on hyvä kuitenkin huomata, että ulkoministeriö tai Suomen edustustot eivät voi vaikuttaa toisen valtion viranomaisen päätöksiin. Ulkoministeriön ja edustustojen kyky auttaa pulaan joutunutta on pandemiatilanteessa rajallinen.

koronavirukset
koronavirus
matkailu
matkustustiedotteet
turismi