Suomi terävöittää YK-politiikkaansa

Suomi terävöittää YK-politiikkaansa

Suomen ulkoasiainhallinnon uusi YK-strategia julkistettiin Porin SuomiAreena-tapahtumassa 17. heinäkuuta. Strategian esittelytilaisuudessa ulkoministeri Erkki Tuomioja painotti uuden strategian merkitystä Suomen YK-politiikalle. Uuden YK-strategian avulla Suomi haluaa entistä tehokkaammin ja johdonmukaisemmin edistää tavoitteitaan YK:ssa.

Ulkoministeri Tuomioja korosti tiedotustilaisuudessa kestävän kehityksen keskeistä asemaa Suomen YK-politiikassa. Globaalin kehityksen saattaminen kestävälle pohjalle on ihmiskunnan suurin yhteinen haaste, ja siihen vastaamisessa YK:lla on avainrooli.

Kestävän kehityksen voimakas painotus näkyy myös Suomen uudessa YK-strategiassa, jossa on entistä tarkemmin määritelty ne asiakokonaisuudet, joihin Suomi lähitulevaisuudessa erityisesti panostaa. Suomi haluaa YK-toiminnassaan luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle neljän teeman avulla. Nämä teemat ovat:

  • konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaiseminen, johon kuuluu muun muassa rauhanvälityksen edistäminen
  • sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tukeminen
  • demokraattisten instituutioiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen YK:n toiminnassa
  • äärimmäisen köyhyyden poistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristökestävyyden edistäminen

Strategia on myöhemmin saatavilla myös ruotsin ja englannin kielellä.