Suomen Méxicon–suurlähetystö tarjoaa harjoittelupaikan kahdelle korkeakouluharjoittelijalle

Suomen suurlähetystö Méxicossa etsii korkeakouluharjoittelijaa 3 kuukaudeksi 1.6.2022 alkaen sekä toista harjoittelijaa myös 3 kuukaudeksi 1.9.2022 alkaen. Kesäkauden harjoittelun hakuaika päättyy 15.4.2022, syksyn harjoitteluun voi hakea 1.5.2022 saakka.


Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu:
- tiedonhankinta, raportointi ja avustaminen viestinnässä (sosiaalisen median käyttö, verkkosivut)
- avustaminen vierailujen ja tapahtumien järjestelyissä

- osallistuminen edustuston muihin tehtäviin, ml. tiedusteluihin vastaaminen, asiakaspalvelu ja muut edustuston johdon määräämät tehtävät

Harjoittelijalta edellytetään:
- erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa
- sosiaalisen median hyvää tuntemusta, hyvää kirjallista ilmaisukykyä ja kokemusta verkkosivujen päivittämisestä
- oma-aloitteisuutta, koordinaatiokykyä, tarkkuutta ja joustavuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja

Palkkauksen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: 

Palkkauksen edellytyksenä on, että harjoittelija saa oppilaitoksensa harjoittelijarahoituksen vähintään kahdelle kuukaudelle (min. 840 €/kk) Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka, joka vuonna 2022 on 1283 €/kk

Kirjalliset hakemukset (hakemuskirje suomeksi ja espanjaksi, CV suomeksi sekä todistus myönnetystä harjoittelutuesta) pyydetään lähettämään osoitteeseen: [email protected], sähköpostin aiheena ”korkeakouluharjoittelu”. Hakemuksesta tulee käydä ilmi mille ajalle harjoitteluun haetaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintovastaava Elena Bamichas; [email protected].