Avoin työpaikka: konsulipalveluvirkailija Suomen Méxicon-suurlähetystöön

Suomen Méxicon -suurlähetystö hakee konsulipalveluvirkailijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2022 – 31.5.2024 väliselle ajalle (mahdollisuus jatkoon). Työsopimukseen sovelletaan 3 kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osana suurlähetystön hallinto- ja konsulipalvelutiimiä. Konsulipalveluvirkailijan keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

  • konsuli- ja passiasiat
  • viisumi- ja oleskelulupa-asiat
  • laillistamis- ja väestörekisteriasiat
  • asiakaspalvelu ml. sähköposti- sekä puhelintiedusteluihin vastaaminen
  • osallistuminen tarvittaessa konsulitapausten hoitamiseen myös työajan ulkopuolella
  • hallinnolliset tehtävät: mm. matkojen varaamiset, kirjeiden laadinta, sijaistaminen taloushallintotehtävissä soveltuvin osin
  • tarvittava osallistuminen sosiaalisen median päivittämiseen
  • edustuston päällikön ja lähiesimiehen määräämät muut työtehtävät

Tehtävään valittavalta edellytetään Suomen kansalaisuutta ja erinomaista suomen, espanjan ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Konsulipalveluvirkailija tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimiseen yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa monikulttuurisessa työympäristössä. Tehtävä edellyttää päätöksentekokykyä niin itsenäisesti kuin tiimin jäsenenäkin. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös hyviä tietoteknisiä taitoja. Lisäksi konsulipalveluvirkailijalta odotetaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyvää paineensietokykyä.

Mahdollinen aikaisempi kokemus maahantulo- ja /tai konsuliasioiden hoitamisesta Suomen edustustoissa ulkomailla katsotaan eduksi. Tehtävään valitun henkilön koulutus tapahtuu työn ohessa Suomen Méxicon -suurlähetystössä sekä ulkoministeriössä Helsingissä.

Tehtävän työsuhteeseen sovelletaan asemamaasta palkatun työntekijän ehtoja ja Meksikon lainsäädäntöä. Valituksi tullut on työsuhteessa suoraan edustustoon.

Miten haen?

Suomenkielinen vapaamuotoinen hakemus, CV sekä suositukset pyydetään lähettämään erillisinä .pdf tiedostoina 10.8.2022 mennessä osoitteeseen [email protected], otsikkokenttään merkintä KONSULIPALVELUVIRKAILIJA (etunimi sukunimi).

Asiaa koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä.