Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Marokon kahdenväliset suhteet ovat hyvät. Marokon ja Suomen väliset diplomaattisuhteet on solmittu 17.7.1959. Suurlähettilään johtama edustusto avattiin Rabatiin vuonna 2007, mitä ennen Rabatissa oli asiainhoitaja Chargé d'Affaires.
Marokko on yhteiskunnallisesti vakaimpia ja kulttuuriltaan avoimimpia Pohjois-Afrikan maista, ja sillä on läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa mm. kaupan, ympäristön ja turvallisuuskysymysten saralla.  
EU:n ja Marokon assosiaatiosopimus takaa läheisen yhteistyön demokratiakehityksessä, taloudellisessa modernisaatiossa sekä siirtolaiskysymyksissä.
Suomen tekee kehitysyhteistyötä Marokon kanssa osana alueellisia monenvälisiä hankkeita, joiden tavoitteet koskevat pääasiassa naisten aseman vahvistamista ja kestävän kehityksen tukemista. Marokko on Suomelle vakaa kumppani Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueella ja esimerkki kansainvälisesti aktiivisesta ja uusiutumiskykyisestä valtiosta. EU:n tuki Marokolle on vuosittain 200Me luokkaa, jossa vihreä siirtymä, hallinnon uudistaminen ml. digitalisaatio, sosiaalinen inkluusio ja siirtolaishallinta ovat prioriteetteja.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Marokko toimii porttina koko Afrikan kasvaville markkinoille, mutta on myös itsessään kiinnostava markkina-alue. Marokossa on potentiaalia nykyistä laajemmalle taloudelliselle yhteistyölle. Marokko on kehittänyt merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoaan ja kansallisia uudistusohjelmia on käynnissä niin vesi-, tuuli- kuin aurinkoenergiankin suhteen. Lisäksi Marokko pyrkii vihreän vedyn edelläkävijäksi. Marokkoa kiinnostavat lisäksi ICT, cleantech, jätteenkäsittelylaitokset ja vedenpuhdistamot, joista Suomessa on tietotaitoa. Suomalaisyritysten kansainvälistymistä Marokkoon tukevat Business Finlandin toimipisten Casablancassa ja suurlähetystö Rabatissa, minkä lisäksi kuusi kunniakonsulia voivat auttaa liike-elämän verkostoitumisessa.
Suomen ja Marokon välinen kauppa on Suomelle ylijäämäistä. Suomen viennin arvo Marokkoon vuonna 2022 oli 141 miljoonaa euroa ja Marokon vienti Suomeen samana vuonna 59 miljoonaa euroa. Suomen vienti Marokkoon kasvoi yli 20% vuodesta 2021, toipuen pandemiavuoden romahduksesta. Suomi vie Marokkoon pääasiassa puutavaraa, koneita ja elektroniikkaa. Marokon päätuontiartikkeleita ovat maataloustuotteet, kuten vihannekset ja hedelmät.

Kulttuurisuhteet

Kulttuuriyhteistyö Suomen ja Marokon välillä on viime vuosina kasvanut. Suomi on osallistunut Marokossa järjestettäville EU:n jazz-festivaaleille ja Pohjoismaisille elokuvafestivaaleille. Euroopan unionin elokuvaviikoilla sekä Marrakechin filmifestivaaleilla on ollut ajoittain mukana suomalaiselokuvia. Suomalaista litografiataidetta on ollut esillä Rabatissa ja Casablancassa pidetyissä taidenäyttelyssä. Pohjoismaisen elokuvan viikko järjestettiin lokakuussa 2022 yhteistyössä Tanskan, Norjan ja Ruotsin kanssa Rabatin Cinéma Renaissancessa. Suomi esitti viikolla Virpi Suutarin Aalto -elokuvan.
Kansallisarkiston ulkoministeriön kanssa yhteistyössä laatima Suomen ja Maghreb-maiden kahdenvälisistä suhteista kertova näyttely kiersi Marokossa 2021 loppupuolella. Näyttely kertoi Suomen ja Marokon suhteista niin diplomaattisuhteiden, taloudellisten suhteiden, kuin tieteen ja taiteenkin näkökulmasta 1800-luvun lopusta nykypäivään.

Suomalaiset, suomen kieli

Pysyvästi maassa asuvia suurlähetystöön ilmoittautuneita suomalaisia on noin 50. Suomalaiset matkatoimistot järjestävät pakettimatkoja Marokkoon erityisesti talvikaudella. Marokon suomalaisyhteisö ei ole järjestäytynyt virallisesti.

Sopimukset

EU:n ja Marokon välinen assosiaatiosopimus mahdollistaa Marokolle maatalous- sekä kalatuotteiden suosituimmuuskohtelun EU:n markkina-alueella. Lisäksi Marokolla on EU:n naapuruuspolitiikassa kumppanimaan asema.

Vierailut

Sisäministeri Kai Mykkänen vieraili Marokossa maaliskuussa 2018, ja asunto-, energia., ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tammikuussa 2018. Marokon parlamentin ylähuoneen puhemies Hakim Benchamach vieraili Suomessa maaliskuussa 2017.
Ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi Marokon ulkoministerin Nasser Bouritan toukokuussa YK:n yleiskokouksen puitteissa New Yorkissa syyskuussa 2022.
Maiden väliset vuosittaiset poliittiset konsultaatiot järjestettiin viimeksi tammikuussa 2021 valtiosihteeri Matti Anttosen johdolla.