Vihreän vedyn markkinat vetävät Marokkoon

Marokko on vihreän vedyn nouseva markkina. Potentiaali tunnistetaan laajasti: rajaton uusiutuva energia (aurinko ja tuuli), geostrateginen sijainti Euroopan eteläisessä naapurustossa, toimiva infrastruktuuri (sähköverkko, satamat, kaasuputket), kumppanuudet EU:n ja Afrikan maiden kanssa sekä maan poliittinen tahtotila investoida kehitystyöhön. Potentiaalin realisoituessa Marokko voi ensimmäisten joukossa saavuttaa vihreän vedyn tuotannon teollisen mittakaavan. Globaali kilpailu päättää mitkä ovat tulevaisuuden vihreän vedyn keskukset, ja yksi niistä voi hyvin olla Marokko. Investointitarjoama ”Morocco Offer” ulkomaisille investoinneille vihreän vedyn arvoketjuun julkaistaan pian. Suomi allekirjoitti 2022 energia-alan yhteisymmärryspöytäkirjan Marokon kanssa.

Globaali hiilineutraalius ei ole mahdollinen ilman vihreää vetyä

Globaali energiasiirtymä kasvattaa sähköntarvetta ja -tuotantoa. Uusiutuvat energiamuodot tarjoavat suoraa syöttövirtaa ja niiden globaali tuotanto kasvaa kovaa vauhtia. Haasteeksi tulee sähkönvarastointi ja -siirto. Vety on monipuolinen kemiallinen aine, jota voidaan käyttää energian varastoimiseen ja siirtämiseen (Power to X). Useat asiantuntijat arvioivat, että ilmastoneutraali globaali talous ole mahdollinen ilman vihreää vetyä.

Marokko etenee tiekartasta suoraan pilotointiin

Marokko julkaisi 2021 kansallisen vetytiekartan(Linkki toiselle web-sivustolle.). Vuoteen 2030 mennessä ennakoidaan noin 30 terawattitunnin tuotantoa, vuoteen 2050 mennessä 307 terawattituntia. Vetytiekartta löytyy 60 muultakin maalta, mutta toisin kuin joissain maissa (USA, Japani), Marokossa ei ole tulossa tiekartan päivittämistä, vaan alkuvuodesta 2024 julkaistaan vihreän vedyn investointitarjoama. Kuningas Mohammed VI heinäkuun 2023 valtaistuinpuheessaan(Linkki toiselle web-sivustolle.) ilmoitti, että vetykehitystä vauhditetaan. Marokon tavoite on, että vuonna 2030 käytetystä energiasta 52 % on uusiutuvaa kotimaista.

Euroopan eteläinen naapuri on täynnä potentiaalia

Venäjän hyökkäyssota muutti Euroopan energiarakennetta. Eurooppa katsoo energiantarpeessaan etelään: Marokko on EU:n strateginen ja vihreä kumppani(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja vedyllä on tärkeä rooli. Euroopan komission toimenpiteitä ohjaavat myös vetystrategia(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja REPowerEU(Linkki toiselle web-sivustolle.). EU:n Global Gateway(Linkki toiselle web-sivustolle.) tavoittelee 300 miljardin euron infrastruktuuri-investointeja vuosina 2021-27 ja putkiverkosto eteläiseen naapurustoon on agendalla.

Marokon ja Espanjan välillä on useita maakaasuputkia. Espanjasta putkiverkosto jatkuu keskiseen Eurooppaan, tärkeimpänä Saksan kaasu- ja vetymarkkinat. Useiden arvioiden mukaan (mm. Deloitte(Linkki toiselle web-sivustolle.)) niitä on mahdollista uudistaa korkeapaineisemman vedyn siirtoon sopiviksi. Putkisiirto on luotettavin ja taloudellisin keino vedynsiirtoon. Sen ohella laivarahti vihreänä ammoniana on mahdollinen siirtotapa, ja Marokon satamainfrastruktuuri on moderni (mm. Tanger Med(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Arvioiden mukaan Marokko olisi jo vuonna 2030 suurin vihreän vedyn myyjä Eurooppaan. Vedynsiirtoon tarkoitetun putki-infrastruktuurin kehittäminen on edessä ja poliittista tahtotilaa on Välimeren molemmilla puolilla.

Uusiutuvan energian ja vihreän vedyn tuotannon laajentuessa korostuvat myös vedyn varastointimahdollisuudet. Nykytiedon mukaan luonnollisia suolakaivoksia pidetään parhaana tapana varastoida suuria määriä vetyjä. Arvioiden mukaan (mm. Fraunhofer(Linkki toiselle web-sivustolle.)) Marokon luonnollinen varastointipotentiaali on MENA-maiden vertailussa suurin.

Pilotoinnista kehitystyöllä teolliseen mittakaavaan

Suomalaisille yrityksille voi identifioitua liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvan energian, vihreän vedyn ja vetyinfrastruktuurin nopeasti kehittyvältä markkinalta. Marokossa ollaan pilotoinnin ja kehitystyön taitekohdassa, jossa pyrkimys on oppia vihreän vedyn tuotannosta. Onnistuneita pilotteja skaalataan teolliseen mittakaavaan. Tätä kirjoitettaessa marokkolaiset arvioivat vihreän vedyn olevan kolme kertaa kalliimpaa kuin fossiilisista tuotettu energia, mutta tilanteen olevan nopeassa muutoksessa, koska uusiutuvan energian hinta laskee, kehityspanostukset tuottavat innovaatioita ja takana on vahva poliittinen tuki.

Suomalaisten yritysten kannattaa nyt verkostoitua. Marokon monista toimijoista keskeisiä ovat vihreän vedyn kehittäjien yhteenliittymä Cluster Green H2(Linkki toiselle web-sivustolle.) sekä uusiutuvan energian virasto Masen(Linkki toiselle web-sivustolle.). Masenilla on pilottiprojekti 100 megawatin vihreän vedyn elektrolyysilaitoksesta, jota mm. Saksan hallitus rahoittaa suurempaan kapasiteettiin. Myös maailman suurimpiin kuuluva lannoitteiden, fosfaatin, metanolin ja ammoniakin tuotantoyritys OCP(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja sen tutkimuslaitos Jesa(Linkki toiselle web-sivustolle.) kannattaa tavata. OCP:n vihreän ammonian tuotantopilotti on edistyksellinen ja tuotantokapasiteetin arvioidaan nousevan lähivuosina seitsemään miljoonaan tonniin. Lisäksi polytekninen yliopisto UM6P(Linkki toiselle web-sivustolle.) pilotoi yhden megawatin elektrolyysilaitosta. CGEM(Linkki toiselle web-sivustolle.) on maan yritykset kokoava keskusliitto ja yksi tie Marokon suuryritysten pariin.

Marokon markkinaa voi lähestyä myös EU-mahdollisuuksien kautta. EU:n vihreässä kumppanuudessa vety on isossa roolissa sekä infrastruktuurihankkeissa Global Gateway. Yksi hyvä kontakti on myös EU-rahoitteinen Med-GEM(Linkki toiselle web-sivustolle.)-verkosto.

Suomen suurlähetystö Rabatissa ja Business Finlandin aluetoimisto Casablancassa ovat suomalaisten yritysten tukena Marokon markkinoille.

Tekstin on laatinut ulkoasiainsihteeri Simo Ristolainen