Suurlähettilään uuden vuoden tervehdys

Suurlähettilään uuden vuoden tervehdys

Suomen suurlähettiläs Riitta Korpivaara

Suurlähetystö palvelee Latviassa laajalti Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa, edustamme koko Suomen valtionhallintoa Latviassa.  Perustehtävämme on kahdenvälisten suhteiden hoito ja edistäminen sekä Suomen ja suomalaisen osaamisen tunnetuksi tekeminen Latviassa. Suomen kaupallistaloudelliset intressit ja maakuva ovat myös yksi suurlähetystön prioriteeteista.

Suurlähetystö seuraa, analysoi ja raportoi Latvian poliittista, talouden ja liiketoimintaympäristön kehitystä ja edesauttaa suomalaisyritysten toimintaa Latviassa. Edistämme yhteistyötä eri alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla; Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö on meille tärkeää erityisesti turvallisuuden, energian, liikenteen ja kaupan saralla. Myös Latvian parhaillaan puheenjohtaman Itämeren valtioiden neuvoston CBSS:n puitteissa tehtävä yhteistyö on vaikuttavaa; muun muassa ehkäisemme yhdessä ihmiskauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

EU:ssa edistämme yhdessä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja teemme yhteistyötä myös muissa keskeisissä alueellisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. On hyvä huomioida jo näin vuoden alussa, että Suomi valmistautuu toimimaan heinäkuun alusta vuoden loppuun puheenjohtajamaana Euroopan unionissa kolmannen kerran EU-jäsenyytemme aikana.

Haluamme tänäkin vuonna taata korkealaatuisia palveluita kaikille noin 600 Latviassa asuvalle Suomen kansalaiselle, suomalaisille matkailijoille ja muille kansalaispalvelujen asiakasryhmille. Tänä vuonna järjestämme edustustossa kaksi ennakkoäänestystä; ensimmäinen, Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 3.-6. huhtikuuta ja toinen, EU:n parlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.-18. toukokuuta. Tervetuloa äänestämään! On hyvä huomata, että perinteisen ennakkoäänestyksen lisäksi äänioikeuttaan voi nyt ensi kertaa käyttää myös kirjeitse, kunhan rekisteröityy etukäteen.

Suurlähetystön tärkeimpiä tiedotuskanavia verkkosivujen ohella ovat Facebook (FinnishEmbassyRiga) ja Twitter (FinEmbRiga), joiden käyttöä viestinnässä pyrimme tehostamaan entisestään.

Minulle on suuri ilo ja kunnia saada toimia Suomen suurlähettiläänä Latviassa. Maidemme välille on aikojen saatossa muodostunut suuri, monipuolinen ja tiivis yhteistyöverkosto, jonka osana suurlähetystön on hyvä toteuttaa tehtäväänsä Suomen ja Latvian yhteistyön sekä suhteiden edistäjänä.

Riiassa 17.1.2019

Riitta Korpivaara

Suomen suurlähettiläs