Päätoimittajayhdistyksen vierailu edustustossa 7.5.

Päätoimittajayhdistyksen vierailu edustustossa 7.5.

Ryhmä suomalaisia päätoimittajia vieraili Suomen Latvian suurlähetystössä 7. toukokuuta. Tilaisuuden teemana oli disinformaatio mediassa, valeuutiset sekä medialukutaito. Kuulimme puheenvuorot sekä Latvian kulttuuriministeriön media-asiantuntija Klinta Ločmelelta että STT:n Minna Holopaiselta. Myös latvialaisia median edustajia ja media-asiantuntijoita oli kutsuttu tilaisuuteen kuuntelemaan ja keskustelemaan aihepiireistä.

Suomen Latvian suurlähettiläs Riitta Korpivaara ja Minna Holopainen STT:ltä puhumassa suomalaisille ja latvialaisille median edustajille
Suomen Latvian suurlähettiläs Riitta Korpivaara ja Minna Holopainen STT:ltä puhumassa suomalaisille ja latvialaisille median edustajille

Ryhmä suomalaisia päätoimittajia vieraili Suomen Latvian suurlähetystössä 7. toukokuuta. Tilaisuuden teemana oli disinformaatio mediassa, valeuutiset sekä medialukutaito. Tilaisuuteen osallistui myös latvialaisia median edustajia ja media-asiantuntijoita.

Latvian kulttuuriministeriön asiantuntija Klinta Ločmele kertoi Latvian toimista nuorten medialukutaidon parantamiseksi. Kulttuuriministeriön medialukutaitostrategiaa edistetään usein eri keinoin, kuten tukemalla medialukutaitoprojekteja, tutkimustyöllä ja viestintäkampanjoilla. Ministeriö rahoittaa luotettavan ja monipuolisen sisällön tuottamista ja tukee medioiden omaa työtä medialukutaidon kehittämiseksi ja valheellisen tiedon poistamiseksi. Kulttuuriministeriö on myös tehnyt tutkimuksia erityisesti lasten ja nuorten medialukutaidosta.

STT:n Minna Holopainen kertoi latvialaiselle yleisölle suomalaisen median tämänhetkisestä tilanteesta vaaliuutisoinnin kautta. Suomessa luotetaan uutisiin eniten koko maailmassa, kertoo Reuters-Oxfordin kysely. Eduskuntavaalien uutisoinnin luotettavuus pyrittiin takaamaan mm. faktojentarkistuksella, kaikkien puolueiden tasapuolisella kohtelulla sekä itsenäisellä tiedonhankinnalla. Lisäksi Holopainen tarkasteli viime aikoina mediassa puhututtanutta tapausta kansanedustaja Hussein Al-Taeen vanhoista Facebook-kirjoituksista pohtien, miten media olisi voinut selvittää kirjoitusten aitouden. Kysymykseen, joka STT:llekin oli asiasta esitetty, kiteytyy medialukutaidon ja median pelisääntöjen opettamisen tärkeys: Olisiko tieto pitänyt julkaista vaikkei sen todenperäisyydestä voinut olla varma?

Puheenvuorojen jälkeen oli aikaa vapaalle keskustelulle ja kysymyksille. Keskustelua herätti esimerkiksi Venäjältä peräisin olevan viestinnän, valeuutisten ja propagandan esiintyminen suosituissa sosiaalisissa medioissa Latviassa, sekä vaalien turvaaminen informaatiovaikuttamiselta ja tuki jota medialle on tarjottu tähän haasteeseen vastaamiseen. Lisäksi pohdittiin, voiko liialla mediakriittisyydellä olla kääntöpuolensa, eli että lakkaa uskomasta mitään uutisointia. Yhtä mieltä oltiin siitä, että medialukutaidon ja mediakriittisyyden parantaminen on tärkeää, jotta osaa tunnistaa epäluotettavat uutiset luotettavien joukosta, ja jotta ymmärrys ja luottamus puolueettomiin uutislähteisiin kasvaisi.