Kestävä kehitys näkyy EU-puheenjohtajuuden ilmeessä ja kokouksissa

Kestävä kehitys näkyy EU-puheenjohtajuuden ilmeessä ja kokouksissa

Suomi ottaa kestävän kehityksen periaatteet johdonmukaisesti huomioon EU-puheenjohtajakauden kokousjärjestelyissä. Suomi haluaa näin kiinnittää huomiota ilmastovaikutuksiin ja uudistaa toimintatapoja. Kestävyysajattelu näkyy myös puheenjohtajuuden visuaalisessa ilmeessä: Suomen edellisen PJ-kauden ilme on kierrätetty ja uudistettu heinäkuussa alkavaa puheenjohtajuutta varten.

”Kestävien kokousjärjestelyiden lähtökohtana on, että Suomessa järjestettävien kokousten määrä on maltillinen ja kokoukset on keskitetty yhteen paikkaan, Helsinkiin”, kertoo EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi.

Helsingin kokouksissa vieraille tarjotaan suomalaista, sesonginmukaista lähi- ja luomuruokaa kasviksia painottaen. Muovin käyttöä vähennetään tarjoamalla hanavettä pulloveden sijaan. Sisustus- ja muiden materiaalin määrä minimoidaan ja suositaan sen sijaan digitaalisuutta.

Suomi hyvittää kokousvieraiden lennoista aiheutuvat päästöt sen sijaan, että antaisi kokousvieraille perinteiset lahjat. Kompensointi toteutetaan rahoittamalla projekteja, jotka vähentävät päästöjä. Projektit julkistetaan ennen puheenjohtajakauden alkua.

Myös EU-puheenjohtajakautemme visuaalisen ilme kertoo kestävistä ratkaisuista. Vuoden 2006 puheenjohtajakauden ilmeen suunnitellut graafinen suunnittelija Timo Kuoppala on uudistanut ilmeen kierrätyksen hengessä tähän päivään sopivaksi”, sanoo Anja Laisi.

Puheenjohtajakauden pääviestikanavat eu2019.fi -verkkosivusto sekä @EU2019FI-Twittertili on avattu. Suomi viestittää EU-puheenjohtajakaudella myös Instagramissa @eu2019fi. YouTube toimii videoiden ja Flickr valokuvien kotipesänä. Viestintä tehostuu kanavissa lähempänä puheenjohtajakautta.

Lisätietoja: valtioneuvosto.fi