Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet 2021

Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas söndagen den 18 april 2021. Du kan förhandsrösta utomlands den 7–10 april 2021. Utrikesministeriet ansvarar för att ordna förhandsröstningen utomlands.

Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 75 länder. Det finns totalt 108 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen.

Vid kommunalval är din rösträtt bunden till den kommun där du är bosatt. Därför är finländare som är permanent bosatta utomlands inte röstberättigade i kommunalvalet.

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På justitieministeriets webbplats vaalit.fi publiceras en lista över alla röstningsställen och deras öppettider den 29 januari. Förteckningen kommer också att bifogas till denna nyhet.

Vid kommunalval kan man också rösta genom brevröstning. Det är justitieministeriet som ansvarar för brevröstningen. Beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att förhandsrösta utomlands 7–10 april. På grund av coronapandemin kan det hända att förhandsröstningen inte kan ordnas på det anmälda röstningsstället, om landets myndigheter inför nya restriktioner på kort varsel. Du hittar datum, anvisningar och material om brevröstning på webbplatsen vaalit.fi.