Afrikkalainen sikarutto uhkaa Suomea

Afrikkalainen sikarutto uhkaa Suomea

Vuonna 2019 afrikkalaista sikaruttoa on todettu Venäjällä Pietarin lähistöllä (Leningradin oblastin alueella), sekä Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja muissa Euroopan maissa. Uhka taudin leviämiselle Suomeen on suuri. Afrikkalainen sikarutto leviää mm. raakojen ja riittämättömästi kuumennettujen sianlihatuotteiden ja viruksella saastuneiden tavaroiden välityksellä. Ruokavirastolla on matkailijoille suunnattu nettisivu, jolla kerrotaan afrikkalaisen sikaruton riskistä ja elintarvikkeiden tuonnin rajoituksista ja suosituksista. Sivun kautta pääsee katsomaan lyhyen infovideon ja löytää myös matkailijoille suunnatut esitteet elintarviketuonnin rajoituksista.

 

Afrikkalainen sikarutto uhkaa Suomea

Vuonna 2019 afrikkalaista sikaruttoa on todettu Venäjällä Pietarin lähistöllä (Leningradin oblastin alueella), sekä Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja muissa Euroopan maissa. Uhka taudin leviämiselle Suomeen on suuri.

Afrikkalainen sikarutto leviää mm. raakojen ja riittämättömästi kuumennettujen sianlihatuotteiden ja viruksella saastuneiden tavaroiden välityksellä. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen helposti leviävä verenvuotokuumetauti. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Afrikkalaiseen sikaruttoon ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoja, vaan tauti on sioille tappava.

Taudin leviäminen Suomeen uhkaisi Suomen siantuotantoa ja lihateollisuutta. Sioista valmistettujen elintarvikkeiden tuonti Suomeen aiheuttaa riskin eläintautien leviämisestä koti- ja villieläimiin. Eräät eläintaudit, kuten suu- ja sorkkatauti, klassinen sikarutto sekä afrikkalainen sikarutto voisivat aiheuttaa Suomessa erittäin huomattavia taloudellisia menetyksiä kotieläintaloudelle ja lihateollisuudelle. 

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/afrikkalainen-sikarutto-asf/

Rajavalvontaa tehostettu

Matkailijoiden kolmansista maista mukanaan tuomien elintarvikkeiden rajavalvontaa (EU:n ulkorajat) on Suomessa tehostettu korkean eläintautiriskin vuoksi. Eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja viivästysten ja jonojen välttämiseksi kaikkien matkustajien olisi hyvä olla tietoisia elintarvikkeiden tuonnin rajoituksista. Ruokavirasto toivoo, että matkanjärjestäjät muistuttaisivat asiakkaitaan elintarvikkeiden tuonnin rajoituksista. Myös tuonnille toisista EU-jäsenmaista on rajoituksia ja suosituksia.

Matkailijoille tietoa yksityisen elintarviketuonnin rajoituksista; nettisivut, videot ja esitteet

Ruokavirastolla on matkailijoille suunnattu nettisivu, jolla kerrotaan afrikkalaisen sikaruton riskistä ja elintarvikkeiden tuonnin rajoituksista ja suosituksista. Sivun kautta pääsee katsomaan lyhyen infovideon ja löytää myös matkailijoille suunnatut esitteet elintarviketuonnin rajoituksista. Tietoa matkailijoille -sivu on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/matkailijoille-afrikkalaisesta-sikarutosta/

Ruokaviraston video afrikkalaisen sikaruton riskistä matkailijoille on tarkoitettu sekä EU:n alueen matkailijoille että EU:n ulkopuolelta kuten Venäjältä saapuville.

Suora linkki videoon suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=o1kWtyzm6_8&feature=youtu.be

Suora linkki videoon ruotsiksi: https://www.youtube.com/watch?v=kaqCOJ1J8aA

Englanninkielinen ja venäjänkielinen tekstitys ovat valittavissa Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=klFlFRWpxrk

Ruokavirastolla on myös ruokatuliaisten rajoituksista kertovia esitteitä. Niissä kerrotaan, mitä elintarvikkeita ei saa tuoda Suomeen. Esitteet ovat viisikielisiä (suomi, ruotsi, venäjä, englanti, viro). Esitteitä on suppea ja hieman laajempi versio. Esitteet ovat ladattavissa Ruokaviraston internet-sivuilta. Niitä voi myös tilata valmiiksi painettuna jaettavaksi, ne ovat maksuttomia.

Esitteiden tilaukset: [email protected].

Lisätietoja elintarvikkeiden kaupallisen tuonnin vaatimuksista on Eviran internet-sivuilla https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/

Tuontiin Norjasta, Islannista ja Sveitsistä sovelletaan samoja vaatimuksia kuin EU-jäsenmaihin.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin tiedusteluihinne.

Leena Oivanen, [email protected], puh. +358 40 354 7813 (ASF-vastustus)

Elina Viitasaari, [email protected] , puh. +358 50 528 9879 (eläinlääkinnällinen rajatarkastus)