Tietopalvelut

  • Lue edustuston raportteja, uutiskirjeitä sekä markkinoiden mahdollisuudet -palvelussa julkaistuja materiaaleja. Ne muodostavat kokonaiskuvaa kohdemarkkinoiden talouden tilasta, kehityksestä, haasteista ja liiketoimintamahdollisuuksista.
  • Ota yhteyttä edustustoon ja käy vapaamuotoista tietojenvaihtoa yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
  • Osallistu edustuston ja ulkoministeriön järjestämiin seminaareihin ja tietoiskuihin kohdemarkkinoista.
  • Osallistu Team Finland -vierailuihin kohdemarkkinoille.