Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Kauppavaihto Suomen ja Luxemburgin välillä 2012-2013 (Mrd. euroa) (Lähde: Tullihallitus)

2012
2013
muutos %
Suomen vienti Luxemburgiin
15,1
13,9
-13
Suomen tuonti Luxemburgista
21,5
20,1
-6
Tase
-6,4
-6,2
Suomalaiset yritykset Luxemburgissa
Suomalaisyrityksistä Kone Oy toimii Luxemburgissa, lisäksi muutamilla pienyrityksillä on toimintaa maassa. Useilla suomalaisilla yrityksillä on Luxemburgissa sijoituksia tai sijoitusrahastoja.
Finpron organisaatiossa Luxemburg kuuluu sen Haagin toimiston alaisuuteen.

Kulttuurisuhteet

Sopimus opetus-, tiede- ja kulttuurivaihdosta Suomen ja Luxemburgin välillä tehtiin vuonna 1994, ja sen soveltamista koskeva yhteistyöpöytäkirja vuonna 2009.
Suurlähetystö ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa suomalaisista kulttuuritapahtumista Luxemburgissa ja lähialueilla.

Suomalaiset, suomen kieli

1.1.2014 Luxemburgissa asui virallisten tietojen mukaan 1154 suomalaista. Todellisuudessa lukumäärä lienee jonkin verran suurempi.
Maassa toimii aktiivisesti Luxemburgin suomalaisten järjestö nimeltä Finlux (Finnish-Luxembourg Society a.s.b.l.), johon kuuluu yli 500 jäsentä.
Brysselissä sijaitsevan Benelux-kulttuuri-instituutin toimialue kattaa myös Luxemburgin.
Luxemburgissa toimii Eurooppa-koulu, jossa on myös Suomen osasto. Koulussa on yhteensä noin 200 suomalaista oppilasta ja 16 suomalaista opettajaa.
Luxemburgissa toimii Suomi-koulu International School of Luxembourgin tiloissa Merlin kaupunginosassa. Koulusta saa lisätietoa Finluxin verkkosivuilta.

Sopimukset

Suomen ja Luxemburgin väliset sopimukset löytyvät ulkoasiainministeriön sivuilta: