Nya ambassadörer till Sofia och Luxemburg

Nya ambassadörer till Sofia och Luxemburg 

Republikens president har idag den13 mars beslutat om följande ambassadörsutnämningar:

Tarja LaitiainenUtrikesrÅdet Tarja Laitiainen till chef för ambassaden i Sofia i Bulgarien frÅn den 1 september 2009.

Laitiainen har varit ambassadör i Luxemburg sedan 2005. Hon kom till utrikesministeriet 1981. Hon har tjänstgjort vid de finländska ambassaderna i Lima och Tokyo samt vid Finlands representationer vid FN, OECD och Unesco. Hon var ambulerande ambassadör i Afghanistan och Pakistan 2002-2005, och har även skrivit en bok om upplevelserna, Taksi Kabuliin (Otava 2006).

Laitiainen har dessutom arbetat som nationell expert vid Europeiska kommissionen. Vid utrikesministeriet har hon innehaft olika uppdrag pÅ politiska, handelspolitiska och utvecklingspolitiska avdelningen och varit chef för enheten för Asien och Oceanien.

Marja LehtoUtrikesrÅdet Marja Lehto till chef för ambassaden i Luxemburg frÅn den 1 september 2009.

Lehto har varit chef för utrikesministeriets enhet för folkrätt sedan År 2000. Hon inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1985. Hon har innehaft olika uppdrag pÅ rättsavdelningen, politiska avdelningen och handelspolitiska avdelningen. Inom den finländska utrikesrepresentationen har hon tjänstgjort i Paris och vid Finlands ständiga FN-representation i New York.

Lehto var ordförande i EuroparÅdets expertkommitté för förebyggande av terrorism 2006-2007 och har innehaft flera förtroendeuppdrag i FN:s generalförsamling pÅ 1990-talet, bland annat som ordförande i FN:s stadgekommitté År 1999. Hon var ordförande i ministeriets jämställdhetsarbetsgrupp 2003-2005.