Nya beskickningschefer i Luxemburg, Stockholm, FN-representationen och Hongkong

Nya beskickningschefer i Luxemburg, Stockholm, FN-representationen och Hongkong

Den 14 februari utnämnde republikens president följande beskickningschefer:

Timo Ranta. Kuva: UM

Utrikesrådet Timo Ranta till chef för beskickningen i Luxemburg från och med den 1.9.2014.

För närvarande tjänstgör Ranta som Europa- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare. Tidigare har han arbetat med EU-frågor så väl på nationell nivå som i EU-organisationer. I Finland har Ranta tjänstgjort både vid utrikesministeriets och vid statsrådets EU-sekretariat samt vid Finlands EU-representation. Också hans uppdrag vid utrikesministeriets politiska avdelning hade anknytning till Europeiska Unionen. Under åren 2008-2011 tjänstgjorde Ranta vid Europeiska Unionens råd, senast i Europeiska Rådets ordförandekabinett.

Ranta har varit i utrikesministeriets tjänst sedan år 1995.

Jarmo Viinanen. Kuva: UM

Utrikesrådet Jarmo Viinanen till ambassadör i Stockholm från och med 1.8.2014.

Viinanen flyttar till Stockholm från New York där han har fungerat som Finlands beständiga FN-representant, eller FN-ambassadör, sedan 2009. I New York var han bland annat ordförande för FN:s barnfond Unicefs förvaltningsråd år 2013.

Viinanen har även tjänstgjort vid Finlands representationer i Washington, Tel Aviv och Wien.

Vid ministeriet har Viinanen tjänstgjort vid politiska, handelspolitiska och förvaltningsavdelningarna. Han har också fungerat som utrikesministerns diplomatiska rådgivare.

Under åren 2000-2009 fungerade Viinanen som utrikespolitisk rådgivare i republikens presidents kansli och senare som kanslichef. 

Viinanen har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1988.

Kai Sauer. Kuva: UM

Utrikesrådet Kai Sauer till beskickningschef för Finlands ständiga representation vid FN i New York, USA, med andra ord till FN-ambassadör, från och med den 15.8.2014.

Sauer flyttar till New York från Jakarta där han var Finlands Indonesienambassadör. Han har tjänstgjort vid Finlands FN-representation tidigare. Dessutom har han arbetat vid Finlands ambassad i Zagreb.

Sauer har FN-erfarenhet från Kosovo där han inom FN:s civila krishanteringsförvaltning UNMIK fungerade som rådgivare åt Harri Holkeri, FN:s generalsekreterares specialrepresentant. Han har också varit rådgivare åt FN:s generalsekreterares specialrepresentant Martti Ahtisaari i Wien i samband med Kosovos statusprocess under operation UNOSEK.

Sauer har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1995. I ministeriet har han tjänstgjort vid politiska avdelningen som chef för enheten för FN och allmänna globala ärenden, samt som chef för Europaavdelningens Västbalkanenhet. Han har också arbetat på handelspolitiska avdelningen och press- och kulturavdelningen.

Jari Sinkari. Kuva: UM

Utrikesrådet Jari Sinkari till generalkonsul i Hongkong från och med den 1.9.2014.

Sinkari har sedan år 2007 tjänstgjort vid informations- och kulturavdelningen, först som chefredaktör för tidskriften Kauppapolitiikka som ges ut av ministeriet, därefter som chef för kommunikationsenheten och sedan 2011 som biträdande avdelningschef. Han har också tjänstgjort vid avdelningen för Amerika och Asien, vid avdelningen för utvecklingssamarbete och vid handelspolitiska avdelningen.

Utomlands har Sinkari verkat som biträdande generalkonsul vid New Yorks generalkonsulat samt vid ambassaden i Tokyo.

Sinkari har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1997.

Republikens president ackrediterade även Finlands ambassadör i Egypten, Tuula Yrjöla, i Sudan.

För mer information: personalchef Vesa Lehtonen, tfn 0295 351 439