Utrikesminister Tuomioja till EU:s utrikesråds möte i Luxemburg

Utrikesminister Tuomioja till EU:s utrikesråds möte i Luxemburg

Pressmeddelande 227/2014
17.10.2014

EU:s utrikesråd sammanträder den 20 oktober i Luxemburg. Finland representeras av utrikesminister Erkki Tuomioja. Utrikesrådet kommer att behandla Irak, Syrien och ISIS, Ebolasituationen, läget i Ukraina, fredsprocessen i Mellanöstern samt Libyen.

Utrikesministrarna kommer att diskutera hur EU deltar i det internationella samfundets åtgärder för att bekämpa ISIS och ta upp det humanitära läget i Syrien och Irak. Eboladiskussionen kommer främst att handla om EU:s och medlemsländernas koordinerade åtgärder för att stävja epidemin. För Ukrainas del kommer man att diskutera inledandet av EU:s civila krishanteringsinsats. När Mellanösterns fredsprocess behandlas fokuserar man främst på situationen i Gaza och resultaten från den konferens som ägde rum 12.10. i Kairo.

För mer information: Europakorrespondent Tarja Fernández, tfn 040 590 9855 och minister Tuomiojas diplomatiska attaché Tarja Kangaskorte, tfn 040 181 9257