Suomi nostaa Schengen-viisumeiden päiväkohtaista varallisuusvaatimusta 50 euroon matkapäivää kohden ja ottaa käyttöön viisumeiden ylläpitositoumuksen

1. tammikuuta 2024 alkaen Suomi korottaa matkustajien päiväkohtaista varallisuusvaatimusta 50 euroon matkapäivää kohden. Samalla Suomi ottaa käyttöön viisumeiden ylläpito- ja majoitussitoumuksen, jonka myötä viisuminhakija voi rahoittaa matkansa kutsujan varoilla.

1.tammikuuta 2024 alkaen lyhytaikaista oleskelua varten matkustajalla tulee olla käytössään 50 euroa yhtä Suomessa vietettyä matkapäivää kohden aiemman 30 euron sijasta. Tätä varallisuusvaatimusta sovelletaan alle 90 päivää kestäviin matkoihin. Varallisuusvaatimusta korotetaan, sillä se on jäänyt jälkeen elinkustannusten noustessa.

1.tammikuuta 2024 lukien Suomi alkaa soveltaa Euroopan unionin viisumissäännöstön 14.4 artiklaa, joka mahdollistaa ylläpito- ja majoitussitoumuksen käyttöönoton. Tämän jälkeen viisumiharkinnassa voidaan huomioida se, että Suomen kansalainen tai Suomessa oleskeluluvalla oleskeleva henkilö sitoutuu rahoittamaan viisuminhakijan matkan. Viisumihakemuksen liitteeksi kutsujan tulee täyttää ylläpitositoumuslomake.